Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych na posiedzenie Komisji Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów w środę (27/06/2018), o godz. 18.00, do sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza (136), w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61, metro Imielin).

Na Komisji zajmiemy się omówieniem następujących tematów:

1. Budowa ośrodka sportowego na działce przy Domu Kultury na Zielonym Ursynowie – podsumowanie konsultacji i dyskusja o proponowanych obiektach.
2. Dyskusja na temat możliwości rozwiązania uciążliwości komunikacyjnych na ul. Farbiarskiej, Jeziorki, Ludwinowskiej wraz z omówieniem ewentualnej budowy mini ronda na skrzyżowaniu tych ulic.
3. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Roentgena – omówienie zagrożeń wynikających z tej budowy dla Jeziorka Imielińskiego oraz obecnej sytuacji prawnej powstającej wspólnoty wodno-prawnej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Paweł LENARCZYK
Przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa

EDIT:
ad. 1. Burmistrz P.Zalewski zaprezentował materiał przygotowany przez burmistrza A.Pomianowskiego, któremu podlega sport. Dzielnica poddała konsultacjom społecznym 3 rodzaje obiektów sportowych, które mogłyby zostać wybudowane na działce pomiędzy Domem Kultury i przychodnią zdrowia przy ul. Kajakowej, są to:

 1. Pływalnia z basenem głębinowym i flyspotem
  • szacunkowy koszt budowy obiektu: 50 mln zł
  • szacunkowy, roczny koszt utrzymania obiektu: 5,6 mln zł
 2. Kryte lodowisko całoroczne
  • szacunkowy koszt budowy obiektu: 22-25 mln zł
  • szacunkowy, roczny koszt utrzymania obiektu: 1,2-1,3 mln zł
 3. Park Trampolin
  • szacunkowy koszt budowy obiektu: 11-15 mln zł
  • szacunkowy, roczny koszt utrzymania obiektu: b.d.

 

Będziemy jeszcze powracali do tego tematu na Komisji Zielonego Ursynowa, szczególnie w kontekście możliwości finansowych i potrzeb zgłaszanych przez miasto. Prezentacja wyników konsultacji społecznych na ww. temat będzie miała miejsce we wrześniu. Zaprosiłem burmistrza aby ta prezentacja miała miejsce podczas posiedzenia Komisji Zielonego Ursynowa.

ad. 2. Na Komisji zostało zaprezentowane rozwiązanie, które Dzielnica Ursynów jest w stanie wdrożyć, po uzyskaniu odpowiednich zgód i aktualizacji. Przewiduje ona pierwszeństwo dla ul. Ludwinowskiej oraz zrobienie zrobienie drogi jednokierunkowej na ul. Farbiarskiej od ul. Ludwinowskiej do Fanfarowej. Ustaliliśmy wraz z mieszkańcami, że dojdzie do roboczych spotkań z burmistrzem P.Zalewskim, z którym zostanie wypracowane dalsze działania dotyczące propozycji zaprezentowanych przez Dzielnicę.

ad. 3. Władze Dzielnicy podtrzymują, że inwestycja przy ul. Roentgena jest zgodna z obowiązującym planem miejscowym. Do wyjaśnienia pozostaje w jaki sposób tereny Jeziorka Imielińskiego, które w 2004 roku były uznawane jako własność Skarbu Państwa obecnie są w rękach prywatnych.

***

Od Burmistrza Łukasza Ciołko otrzymałem pismo, w którym informuje mnie, że nie będzie możliwa realizacja dyskusji i zaprezentowania wyników konsultacji społecznych ws. budowy ośrodka sportowego przy Kajakowej. Poniżej prezentuję moją odpowiedz.

Warszawa, 25.06.2018

Łukasz CIOŁKO
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów

Szanowny Panie Burmistrzu,

dziękuję za pismo skierowane do mnie w dniu 20/06/2018, w którym czytam, że „nie będzie możliwa realizacja pkt. 2 porządku obrad” Komisji Zielonego Ursynowa, tj. „Budowa ośrodka sportowego na działce przy Domu Kultury na Zielonym Ursynowie – podsumowanie konsultacji i dyskusja
o proponowanych obiektach”.

Pragnę Pana uprzejmie poinformować, że o tym czy będzie możliwa realizacja tego punktu mogą tylko i wyłącznie zdecydować radni – członkowie Komisji Zielonego Ursynowa. Nie znam uregulowań prawnych, które by pozwalały członkowi Zarządu Dzielnicy wpływać na przedmiot i zakres obrad danej komisji. Na chwilę obecną ww. punkt jest integralną częścią posiedzenia Komisji Zielonego Ursynowa w dniu 27/07/2018r.

Jako przewodniczący Komisji, jeszcze raz mogę Pana zaprosić na posiedzenie Komisji Zielonego Ursynowa. Liczę, że nawet jeżeli Pan nie będzie mógł/chciał uczestniczyć w Komisji Zielonego Ursynowa, to inni członkowie Zarządu Dzielnicy Ursynów, którzy zostali zaproszenie na tę Komisję będą w niej uczestniczyli. Pragnę Pana poinformować, że oprócz możliwości zapoznania się
z wynikami konsultacji społecznych dot. obiektu sportowego przy Kajakowej, chciałem, aby radni zostali zaznajomieni z realnymi możliwościami przeprowadzenia inwestycji analizowanych typów obiektów sportowych, które były poddane wspomnianym konsultacjom. Mam nadzieję, że te zagadnienia zostaną nam przedstawione w szczególności przez członka Zarządu Dzielnicy Ursynów, któremu podlega sport oraz przez zaproszonych na Komisję przedstawicieli miejskiego Biura Sportu
i Rekreacji.

Chciałbym również przypomnieć Panu – o czym zapewne doskonale Pan wie, że wszystkie komisje Rady Dzielnicy są otwarte dla wszystkich mieszkańców. W związku z tym już teraz chciałbym zaprosić Pana na posiedzenie Komisji Zielonego Ursynowa celem przedstawienia efektów konsultacji społecznych „Co wybudować u zbiegu ul. Kajakowej i Puławskiej”. Tym samym liczę, że skorzysta pan z mojego zaproszenia i zechce pan zaprezentować wyniki ww. konsultacji na otwartej dla mieszkańców i radnych Komisji Zielonego Ursynowa.

Z poważaniem
Paweł LENARCZYK
Przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa

 

Dw: Antoni Pomianowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów.