W dniu 25 stycznia 2018 odbyła się wyjazdowa Komisja Zielonego Ursynowa w Dzielnicowym Ośrodku Kultury na Ursynowie (DOK). Radni z Komisji wysłuchali zaprezentowanych przez dyrekcję planów działania DOK na Zielonym Ursynowie, a następnie odbyła się dyskusja na temat tych planów. Przekazuję w załączeniu protokół z posiedzenia Komisji oraz poniższe pytania wraz z odpowiedziami, które przekazała pani Beata Rusinowska, dyrektor DOK Ursynów. Poniższe pytania zostały zadane przez mieszkańców w mediach społecznościowych oraz w mailach jakie do mnie spłynęły, a następnie zadane podczas obrad Komisji. Zachęcam do zapoznania się z nimi.

Pytania do dyrekcji DOK Ursynów zadane przez mieszkańców/radnych na Komisji Zielonego Ursynowa w dniu 25.01.2017:

Jakie zajęcia powinny być bezpłatne, jakie objęte opłatą? Czy powstała już zasada tym rządząca?

Trudno mi odnieść się do tak postawionego pytania – jakie zajęcia powinny być bezpłatne… Generalnie to sami zainteresowani uczestnicy zajęć kształtują tzw. rynek

Jak będą kształtować ceny za zajęcia? Czy przewiduje zajęcia otwarte czyli takie do których można dołączyć zawsze lub przyjść tylko na kilka zajęć?

Ceny za zajęcia są zróżnicowane, ale staramy się aby odpłatność nie była przeszkodą w korzystaniu z nich.

Tak, organizujemy zajęcia otwarte.

Czy Pani dyrektor będzie też dyrektorem budującego się domu kultury przy ratuszu? Jeśli tak, to czy oferta doku kultury na zielonym Ursynowie nie ucierpi na tym? Czy nie ucierpią również przy tym spółdzielcze placówki kultury?

Pytanie nie do mnie ?

Czy będzie organizować jakieś spotkania dla mieszkańców związane z okolicą – tematy ogólne, o historii, o przyszłości, o problemach społeczności lokalnej (najlepiej w formie debat w których każdy może się wypowiedzieć)?

Tak, będziemy organizowali takie spotkania.

Czy będą przewidziane jakieś wydarzenia i zajęcia dla seniorów?

Tak, przewidujemy wydarzenia i zajęcia dla seniorów. Pierwsze zajęcia już uruchomiliśmy. Zapraszamy m.in. na taniec dla zdrowia, zajęcia ruchowe organizowane przez Uniwersytet Taneczny Trzeciego Wieku, jogę, brydża, spotkania „ Z włóczką przy kawie ‘’. W marcu rozpocznie swoją działalność Ursynowska Trupa Teatralna gdzie m.in. seniorzy wspólnie z wnukami będą mogli podzielić się swoimi talentami aktorskimi. Seniorzy będą mogli skorzystać również z zajęć fitness z elementami metody Pilates

Czy będą organizowane jakieś koncerty ?

Tak, będziemy organizowali koncerty. Najbliższa oferta jest przygotowana. 10 lutego w DOK Ursynów wystąpi Orkiestra Perkusyjna Marim BAND, 24 lutego zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym na rzecz Dawida Wiśniewskiego, 6 marca  wieczór ballad rosyjskich, na naszej scenie wystąpią Andrzej Korycki i Dominika Żukowska.

Czy powstanie w DOK Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) np. na wzór Domu Sąsiedzkiego Akumulator w DK „Kadr”; Czy będzie ogólnodostępna sala, w której można przyjść i popracować, porozmawiać, czy zorganizować spotkanie sąsiedzkie.

Tak, powstanie u nas MAL. Jesteśmy teraz na etapie opracowywania planu konsultacji, których celem jest zebranie oczekiwań mieszkańców co do form działalności MAL.

No i jaką otwartość p. Dyrektor przewiduje na pomysły i spotkania organizowane przez lokalne stowarzyszenia – KADR udostępnia się za darmo. Czy w DOK Ursynów tak będzie?

Jestem otwarta na pomysły i spotkania organizowane przez lokalne stowarzyszenia. Jeśli będą one spójne z działalnością statutową naszej placówki, będziemy w miarę możliwości udostępniać sale nieodpłatnie.

W jaki sposób prowadzony jest/będzie nabór kadr do tej placówki? Czy to, że ktoś mieszka w naszej dzielnicy będzie premiowane przy ubieganiu się o pracę w DOK Ursynów?

CV i listy motywacyjne wpływają do nas drogą elektroniczną bądź przy osobistej wizycie zainteresowanych pracą.

Nie będę premiowała miejsca zamieszkania, albowiem dla mnie najważniejsze są kwalifikacje i predyspozycje współpracowników.

Jak wygląda możliwość realizowania wspólnie z kadrą DK inicjatyw oddolnych?

Pomysłodawców zapraszamy do placówki celem omówienia projektu, ustalenia zakresu współpracy, ustalenia terminu itd.

Czy będą ogłaszane konkursy, do których będzie można przystąpić (zamówienia publiczne oraz na organizację określonych wydarzeń kulturalnych)? Gdzie będą one umieszczane?

Tak, będziemy ogłaszali konkursy. Informacje o nich zamieszczamy na stronie urzędu dzielnicy i naszym profilu fb.

Czy DOK Ursynów będzie miał swoją stronę www i kiedy ona powstanie?

Strona www obecnie jest w budowie, zostanie uruchomiona najprawdopodobniej pod koniec lutego br.

Kiedy zostaną otwarte powierzchnie komercyjne w DOK? I co w nich będzie?

Powierzchnie komercyjne przeznaczone zostały na prowadzenie działalności gastronomicznej. „Culture cafe”, mamy nadzieję, otworzy swoje progi dla mieszkańców już w najbliższym czasie.

Czy będzie przeznaczone pomieszczenie dla jednostek pomocniczych?

Specjalnego pomieszczenia dla jednostek pomocniczych nie przewidujemy w DOK.

Jak można się skontaktować z DOK Ursynów?

Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu fb, TT, można do nas dzwonić pod nr tel.: 22 1255602, bądź pisać  biuro@dokursynow.pl

Jakie jest finansowanie DOK Ursynów na lata 2018 i 2019?

W roku 2018 dotacja dla DOK Ursynów wynosi 2 300 000,- PLN