11 lipca 2017 odbyła się z mojej inicjatywy wyjazdowa Komisja Zielonego Ursynowa, która zajęła się następującymi tematami, które dotyczą osiedla Krasnowola:

1.Budowa placu zabaw,
2.Budowa kanalizacji,
3.Komunikacji autobusowej
4.Dzików

Bardzo dziękuję mieszkańcom za liczne przybycie. Dziękuję też licznym społecznikom, którzy byli i nadal są zaangażowani ww. projekty. Dziękuję za Państwa ciężką pracę i poświęcenie na rzecz lokalnej społeczności. Jakikolwiek sukces któregokolwiek z tych projektów nie były bez Państwa możliwy.

Ad. 1. Poprosiłem burmistrza Roberta Kempę o to, aby w imieniu mieszkańców Zarząd Dzielnicy Ursynów wystąpił Rady Dzielnicy Ursynów z propozycją Stanowiska, którego adresatem byłoby Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ws. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla działki przy ul. Oberka i Kadryla, tak aby po zmianach w mpzp można było tam wybudować plac zabaw. Burmistrz zamiast podjąć tę inicjatywę, przesłał moją interpelację do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, które odpisało jako ma dużo pracy. Od burmistrza naszej dzielnicy oczekiwałem tylko tyle, a może aż tyle, że zrobi to co w lutym 2015 kiedy Zarząd Dzielnicy wnioskował do Rady ws. podobnych działań tylko dotyczących zmiany miejscowego planu dla działki pod przedszkole przy ul. Tanecznej. Wówczas można było to zrobić, tak więc i teraz powinno się udać, szczególnie, że zmiana takiego planu może potrwać około 3 lat. Czym szybciej ten proces się zaczniemy, tym szybciej będziemy mogli wybudować plac zabaw. Zwrócę się jeszcze raz do burmistrza i poproszę o wsparcie. Zobaczymy jak będzie jego reakcja.

Ad.2. Obecnie trwają prace koncepcyjne do przygotowania inwestycji wodno-kanalizacyjnej na Krasnowoli. Dla mnie to skandal, że w XXI wieku w stolicy naszego kraju, członka UE są takie rejony jak Krasnowola, gdzie nie jest dociągnięty wodociąg (ul. Hołubcowa, Puchalska), już nie wspominając o braku kanalizacji. Ustaliliśmy, że w przeciągu pół roku jeżeli zostanie ogłoszony przetarg na projektowanie kanalizacji, zaproszę mieszkańców na kolejne posiedzenie Komisji Zielonego Ursynowa (tym razem w Ratuszu), gdzie MPWiK poinformuje nas o następnych działaniach i harmonogramach. Załączam „Zadania inwestycyjne do realizacji na terenie Krasnowoli i Grabowa – Dzielnica Ursynów”, którą otrzymałem podczas wyjazdowej Komisji. Zadania od 1-6 są znaczone na mapie. Załączam też mapę układu drogowego na Krasnowoli, bo to właśnie tymi drogami będzie realizowana budowa sieci wodno-kanalizacyjnej.

Ad.3. Zachęcam do zapóźnia się z „Notatką służbową w sprawie komunikacji miejskiej w ul. Tanecznej, Krasnowolskiej, Tramblanki, Kadryla, Kądziołeczki”. Pragnę tylko zwrócić uwagę na drugi punkt tej notatki, w którym jest mowa, że jeżeli właściciele nie będą udzielali zgód do dysponowania gruntem lub utrudniali zbycie terenu wówczas proces poszerzenia ulic na Krasnowoli i puszczenia nimi autobusu może się znacząco wydłużyć.

Ad.4. W sprawie dzików poinformowałem, że w luty 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zielonego Ursynowa w tej sprawie, gdzie został zaprezentowany raport.