Na wtorkowej sesji (10.03.2015), rada Dzielnicy Ursynów uchwaliła stanowisko w sprawie przystąpienia do mikroplanu dla działki przedszkolnej przy ul. Tanecznej. Stanowisko skierowane było do rady Warszawy, które po akceptacji, przekaże do wykonania do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, które powinno wszcząć pilną procedurę poprawy planu o parametry umożliwiające budowę przedszkola. Zgodnie z zapewnieniem władz dzielnicy, proces ten powinien trwać 1,5 roku. Cieszą szybkie działania Zarządu Dzielnicy, które zmierzają do szybkiego rozpoczęcia budowy przedszkola przy ul. Tanecznej.

Dlaczego nastąpiło to opóźnienie możemy dowiedzieć się z artykułu Piotra Skubiszewskiego. Nie można się nie zgodzić z jedną z przyczyn opóźnienia, gdyż „dla obszaru, w którym ma powstać przedszkole był przygotowywany plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki. W czasie jego procedowania w sierpniu 2013 r. dzielnicowy Wydział Architektury i Budownictwa wydał decyzję lokalizacyjną dla budowy przedszkola przy ul. Tanecznej. Po jej wydaniu została ona wysłana do Biura Architektury, które jednocześnie pracowało nad zapisami przygotowywanego właśnie projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Na ostatniej Komisji Architektury (9.03.2015) Goretta Szymańska (Nasz Ursynów) zaproponowała uchwałę o treści „Komisja Architektury i Ochrony Środowiska („Komisja”) zwraca się do Zarządu Dzielnicy Ursynów („Zarząd”) o wprowadzenie na etapie opiniowania i zgłaszania uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Komisję obowiązku przedstawiania przez Zarząd informacji w zakresie aktualnych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod kątem sprawdzenia, czy zapisy projektu planu są zgodne z warunkami tych decyzji.” Niestety głosami Platformy Obywatelskiej uchwała ta przepadła. Tak więc nie wiem do końca czy wszyscy chcą wyciągać wnioski z zaistniałej sytuacji.

Ze swojej strony 2 marca złożyłem wraz z radnym Leszkiem Lenarczykiem interpelację w sprawie dalszych działań związanych z budową przedszkola przy ul. Tanecznej. Czekamy na pełną i wyczerpującą odpowiedz, która będzie umieszczona pod powyższym linkiem.