17 czerwca 2015 roku rada Dzielnicy Ursynów przegłosowała zaproponowane przeze mnie Stanowisko w sprawie budowy wiaduktu WD-1 nad trasą S7 i linią kolejową nr 8 w ciągu ul. Spornej. W stanowisku tym Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wyraża zdecydowany protest przeciwko rozważanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad rezygnacji z budowy wiaduktu WD-1 nad trasą S7 i linią kolejową nr 8 w ciągu ul. Spornej na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

Również Zarząd Dzielnicy Ursynów w swojej Uchwale z 17.06.2015 roku wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2042.

W związku z wymaganiami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad proponuje się wprowadzenie na rok 2021 i 2022 następujących zadań :

Budowa ul. Spornej na odc. Poloneza – tory kolejowe z finansowaniem:

2021 – 300.000 na wykonanie dokumentacji projektowej,

2022 – 8.300.000 budowa i wykup nieruchomości pod drogę.

Budowa ulicy Poloneza na odcinku od ul. Spornej do ulicy Ludwinowskiej z finansowaniem:

2021 – 300.000 na wykonanie dokumentacji projektowej,

2022 – 5.400.000 budowa i wykup nieruchomości pod drogę.

Wprowadzenie zadań związane jest z  decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że dojazd do wiaduktu WD-1 nad torami kolejowymi Warszawa-Radom musi odbywać się drogami utwardzonymi (o nawierzchni ulepszonej). Zaproponowane przez Dzielnicę rozwiązanie pozwoli na wybudowanie wiaduktu zapewniając przejazd ul. Sporną nad linią kolei, a także dojazd ulicą Poloneza jako odbarczającą ul. Puławskiej do ul. Poleczki, lub ulicą Sporną, Jeziorki i Ludwinowską do ulicy Puławskiej.

Wspólna realizacja tej inwestycji – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wiadukt, a nawierzchnie ulic m. st. Warszawy – otworzy inwestycyjnie obszar wokół ul. Spornej oraz bardzo ułatwi możliwość przejazdu do Raszyna.

Zarówno Stanowisko rady Dzielnicy Ursynów i Uchwała Zarządu Dzielnicy Ursynów z 17.06.2015 r. są konkretnymi efektami Komisji Zielonego Ursynowa z 9 czerwca 2015 i wierzę, że przyczynią się do zmiany nastawienia GDDKiA w sprawie budowy wiaduktu nad S-7 i torami kolejowymi wzdłuż ul. Spornej.