Informuję, że został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74. Zachęcam do zapoznania się z jego zapisami.

Na 9 stycznia miasto przewidziało dyskusję publiczną na tym planem w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79, parter, sala obsługi mieszkańców, o godz. 16.30. Zwróciłem się z interpelacją – i to nie po raz pierwszy – aby tego typu dyskusje były organizowane w Urzędzie Dzielnicy Ursynów lub w szkole przy ul. Tanecznej – bliżej samych zainteresowanych.