Urodziłem się w Warszawie. Od młodości mieszkam na warszawskim Ursynowie.

Wykształcenie:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji
magister prawa

Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
magister politologii

Uniwersytet Jagielloński
Podyplomowe studia z zakresu Prawa własności przemysłowej

Aplikacja rzecznikowska zakończona uzyskanieniem tytułu rzecznika patentowego, wpisany na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP pod nr 3204 oraz wpisany na listę jako profesjonalny przedstawiciel przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr 54485.

W kadencji rady Dzielnicy Ursynów 2014-2018 zostałem wybrany na Przewodniczącego Komisji Zielonego Ursynowa

Nagrody

2016. W rankingu radnych Dzielnicy Ursynów – przeprowadzonego przez portal Ursynów TV w kwietniu 2016 r., wybrany na najlepiej utrzymujący kontakt z mieszkańcami (I. miejsce), zdobywając maksymalną ilość punktów [RANKING].

2015. Pomysłodawca zwycięskiego projektu budowy biblioteki plenerowej w przejściu podziemnym pod ul. Jastrzębowskiego realizowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2016. Projekt otrzymał 1126 głosy.

2014. Wybrany przez portal Ursynow.org.pl prowadzony przez red. Macieja Mazura najlepszym radnym Dzielnicy Ursynów kadencji 2010-2014 . „Radny – wzór dla wszystkich kandydujących. Nie tylko autor rekordowej liczby interpelacji, ale również skuteczny, zaangażowany w działania poza radą oraz dbający o komunikację z mieszkańcami”.

2011. Moja praca magisterska pt. „Degeneracja znaku towarowego” otrzymała wyróżnienie w prestiżowej IX edycji konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką, o tematyce ochrony własności intelektualnej zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP w 2011 r. [UP RP]

Zawód
Wykonuję zawód rzecznika patentowego.

Społecznie:
Radny Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w kadencji 2010-2014 i 2014-2018
Wiceprzewodniczący stowarzyszenia Otwarty Ursynów

Należę do:

PIRP_logo

 

 

Rady Fundacji „Pro-Musica” przy Szkole Podstawowej
nr 318 przy ul. Teligi 3 w Warszawie

pro-musica-fundacja

 

 

Sympatyk:
Koła Naukowego Własności Intelektualnej WPiA UW

W wolnym czasie:
Bieganie. Ukończyłem 36. Maraton Warszawski.