Moje nagrody:
Moja praca magisterska pt. „Degeneracja znaku towarowego” otrzymała wyróżnienie w prestiżowej IX edycji konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką, o tematyce ochrony własności intelektualnej zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP w 2011 r. [UP RP]

Moje publikacje:
Jednolity patent – szansa czy zagrożenie?

Rozdział w „System nazewniczy biologicznych produktów leczniczych” w publikacji „Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne” pod red. M.Świerczyńskiego, Warszawa 2016