Interpelacja ws. wdrożenia „Koncepcji gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” ( diagnoza oraz koncepcja) z 02.02.2023

Koncepcja odwodnienia Zielonego Ursynowa w trakcie powstawania (do końca 2019).

Wystąpienie do prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5.10.2016 ws. polityki przeciwdziałania podtopieniom

Interpelacje radnych Leszka Lenarczyka i Pawła Lenarczyka ws. odwodnienia Zielonego Ursynowa:
– 23.04.2019 ws. odwodnienia Zielonego Ursynowa
– 08.05.2017 ws. odwodnienia Ursynowa przez podłączenie do kolektora trasy S-2 (kontynuacja interpelacji nr 903

Komisje Zielonego Ursynowa poświęcone podtopieniom:
16.09.2019
27.09.2016