…”zgodnie z danymi firmy konsultingowej Accenture, w 2007 roku znaki towarowe stanowiły prawie 70 proc. wartości amerykańskich spółek giełdowych” (1).

…nazwa Coca-cola, po raz pierwszy została zarejestrowana w amerykańskim urzędzie patentowym 31 stycznia 1893 roku przez Asa Candlera, który za 2300 USD nabył pięcioletnie wtedy przedsiębiorstwo od wynalazcy napoju Johna S. Pembertona.

…najcenniejszą marką na świecie (znakiem towarowym) w 2010 r. był Google warte ponad 114 miliardów $.(2)

…domena internetowa może składać się maksymalnie z 63 znaków.

patent oznacza z jęz. łacińskiego (litterae patentes) „list otwarty” i w wiekach średnich oznaczała urzędowy dokument, który przyznawał określone prawa przedmiotom.(3)

…pierwszy patent na wynalazek został udzielony w 1565 r. na rzecz Giacopo Acontio i dotyczył nowego rodzaju paleniska.(3)

…w 1593-1604 w Norymberdze odbywał się pierwszy proces o naruszenie patentu. Patent dotyczył polerowania kamieni jubilerskich.(3)

…Namiestnik Królestwa Polskiego Gen. Józef Zajączek wydał 11 marca 1817 „Postanowienie”, które wprowadzało ochronę m.in. tzw. Patent swobody „Na fabryki, rękodzielnie lub inne pożyteczne zakłady niezaprowadzone jeszcze w kraju, albo niedość upowszechnione, pierwszym, którzy się do ich założenia zgłoszą, wydawane będą patenta swobody (art.1)”.

28 grudnia 1918 r. wszedł w życie dekret tymczasowy Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o powołaniu Urzędu Patentowego utworzonego przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Warszawie.

11 kwietnia 1924 r. Urząd Patentowy RP wydał pierwsze prawo ochronne na znak towarowy – etykietę zgłoszoną przez pruszkowską fabrykę ultramaryny Sommeri i Nower.

 

 
Źródła: (1) Rynek Spożywczy „Marketing i reklama: Siła znaku”, 2009-11-21; (2) BrandZ.com; (3) Kalendarz Urzędu Patentowego RP na 2009; Internet