Kanalizacja i wodociągi w Warszawie

Jak wynika z pisma 30.11.2022 MPWiK w Warszawie:

  1. Według posiadanych przez nas danych na 24 listopada 2022 roku dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma odpowiednio 98% i 93% osób zameldowanych w Warszawie, których nieruchomości podłączone są do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub mają możliwość podłączenia się do tych sieci.
  2. Systematycznie rozwijając infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, aby sprostać potrzebom dynamicznie rozwijającej się aglomeracji do 2030 roku na terenie Warszawy planujemy budowę sieci wodociągowej o długości 334,9 km oraz sieci kanalizacyjnej o długości 574,2 km.

Do ww. pisma został dołączony plan:

„Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na lata 2022-2030” – urządzenia wodociągowe (wszystkie dzielnice m.s.t Warszawy).

„Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na lata 2022-2030” – urządzenia kanalizacyjne (wszystkie dzielnice m.s.t Warszawy).

Z pisma Biura Infrastruktury z 18.01.2023 wynika, że:

20 338 – pod tyloma adresami w m.st. Warszawa nie ma kanalizacji. Największe braki występują w Dzielnicy Wawer (10 894), i Białołęce (5 076).

6 759 – pod tyloma adresami w m.st. Warszawa nie ma wodociągów. Największe braki występują w Dzielnicy Wawer (3 504), i Białołęce (1 363).

Mój komentarz: mamy XXI wiek i mieszkamy w stolicy europejskiej stolicy.

Kanalizacja i wodociągi na Ursynowie

Na stronie umieszczane są wszystkie dokumenty i wiedza na temat planów inwestycyjnych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na Ursynowie. Głównym dokumentem w tym zakresie jest „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2025” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa oraz jego najbardziej aktualna wersja Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na lata 2022-2030″

Komisje Zielonego Ursynowa poświęcone problematyce budowy kanalizacji i wodociągów

6 czerwca 2022 została zorganizowałem kolejna Komisja Zielonego Ursynowa poświęcona budowie kanalizacji i wodociągów na Zielonym Ursynowie. Tu znajdą Państwo: [nowość!]

***

Komisja Zielonego Ursynowa (17.06.2019) poświęcona tematyce rozbudowy kanalizacji i wodociągów na terenie Zielonego Ursynowa. Prezentuję prezentację przedstawioną przez MPWiK na Komisji.

Aktualizacja „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2025” na dzień:

Stan realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych na Ursynowie realizowanych przez MPWiK

28 lutego 2023 [nowość!]
21 stycznia 2023 (+plany na 2023-2024)
30 września 2021
31 maja 2021
30 czerwca 2019
31 maja 2019
31 grudnia 2018
30 listopada 2018

Plany szczegółowe dotyczące poszczególnych ulic na Ursynowie:

# Odpowiedz z 26.01.2023 na moje zapytanie ws. kanalizacji w ul. Krasnowolskiej [nowość]
# Odpowiedz z 23.11.2022 na moje zapytanie ws. kanalizacji na Baletowej (od linii kolei radomskiej do granic miasta) i możliwości podłączenia jej do Gminy Raszyn
# Odpowiedz z 12.10.2022 na moje zapytanie ws. kanalizacji dla ul. Jagielskiej 2-6
# Odpowiedz z 13.09.2022 na moje zapytanie ws. kanalizacji w okolicy ul. Wąski Jar (#Kabaty)
# Projekt kanalizacji na Krasnowoli i wcześniejszych planów MPWiK na lata 2015-2022.
# Odpowiedz z 18.10.2018 na moje zapytanie ws. kanalizacji w okolicach ul. Sarabandy.
# Odpowiedz z 18.10.2018 na moje zapytanie ws. kanalizacji w okolicach ul. Sarabandy.
# Odpowiedz z 26.03.2019 na moje wystąpienie ws. kanalizacji w ul. Krasnowolskiej
# Odpowiedz z 10.05.2019 na moje wystąpienie ws. kanalizacji w ul. Gajdy
# Odpowiedz z 16.04.2021 na moje wystąpienie ws. zaawansowania prac projektowo budowlanych dla osiedla Krasnowola + odpowiedz z 6.05.2019 ws. kanalizacji dla Villa Ursynów
# Odpowiedź z 30.04.2021 na moje wystąpienie ws. kanalizacji w ul. Czystej.

Interpelacje w sprawie:

# budowy kanalizacji do osiedla Villa Ursynów (2019)
# budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Jaskółczej (2019)
# projektu i budowy kanalizacji do osiedla Villa Ursynów (2018)
# inwestycji wodno-kanalizacyjnych na Zielonym Ursynowie (2017)
# przyspieszenia budowy sieci kanalizacyjnej na Zielonym Ursynowie w związku z pozyskaniem przez MPWiK kolejnej transzy funduszy unijnych (2017)
# budowy kanalizacji deszczowej w ul. Pustułeczki (kontynuacja interpelacji nr 449 z 28.09.2015) (2017)
# budowy kanalizacji deszczowej w ul. Baletowej (2017)
# inwestycji wodno-kanalizacyjnych na Zielonym Ursynowie (2016)
# budowy chodnika i kanalizacji burzowej w ul. Pustułeczki (2015)
# budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Gawota (2014)
# budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Gajdy (2014)
# budowy kanalizacji w ulicy Tramblanki (2011)