28.08.2021 Wydanie pozwolenia na budowę Parku Polskich Wynalazców
 
6.03.2021 Wprowadzenie 16 zmian w koncepcji pod wpływem uwag mieszkańców [artykuł].
 
12.01.2021 Publikacja ostatecznej koncepcji zagospodarowania Parku Polskich Wynalazców.
 
28.10.2020 Spotkanie informacyjne online dotyczące projektu Parku Polskich Wynalazców [LINK].
 
4.06.2020 Urząd Dzielnicy Ursynów ogłosił przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy  opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Parku Polskich Wynalazców  z naturalnym placem zabaw oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych.
 
14 maja 2020 Rada m.st Warszawy jednogłośnie uchwala (druk nr 930) utworzenie i nazwanie nowego parku na terenie Dzielnicy Ursynów, tj. Park Polskich wynalazców pomiędzy ul. Rosoła, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej. Wcześniej projekt uchwały został jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Środowiska i Komisję Nazewnictwa Rady m.st. Warszawy.
 
4 grudnia 2019 – Rada Dzielnicy Ursynów pozytywnie podejmuje uchwałę inicjującą utworzenie i nazwanie Parku Polskich Wynalazców 
 
2 mln zł na projekt i budowę placu zabaw na Imielinie nawiązującego do idei Parku Polskich Wynalazców przyznanych przez Radę Warszawy (październik 2019)
  
Formalne działania zmierzające do nazwania i utworzenia Parku Polskich Wynalazców
Uchwała o utworzeniu parku i nadaniu mu nazwy była dwukrotnie przedmiotem obrad Rady Dzielnicy Ursynów w:
– kwietniu 2013 r. (Uchwała nr 203 z 16.04.2013),
– czerwcu 2014 r. (Uchwała nr 292 z 17.06.2014),
Uchwała nr 292 z 17.06.2014 r. uwzględnia uwagi zgłoszone przez miejskie biura podczas procesu opiniowania.
 
Pomysł na Park Polskich Wynalazców
Zachęcam do zapoznania się z moją prezentacją, która pokazuje mój autorski pomysł na Park Polskich Wynalazców [LINK]

Park Polskich Wynalazców jako element inspiracji i edukacji młodzieży
I. edycja Pikniku Młodych Wynalazców – 2014 [RELACJA]
Interpelacje ws. organizacji Pikniku Młodych Wynalazców [LINK]

 

Działania zmierzające do utworzenia Parku Polskich Wynalazców
17.09.2015. Spotkanie z mieszkańcami w Urzędzie Dzielnicy pt. „Porozmawiajmy o Parku Polskich Wynalazców” [RELACJA]

Konsultacje społeczne dotyczące terenu Parku Polskich Wynalazców [LINK]

Raport z konsultacji społecznych „Zaplanuj z nami park” [LINK]

Strona Parku Polskich Wynalazców na Facebook

Interpelacje
ws. Parku Polskich Wynalazców [2010-2014] [2014-2018] [2018-2023]

Lista poparcia dla Parku Polskich Wynalazców [LINK]

W 2016 zgłosiłem do Budżetu Partycypacyjnego pomysł pt. „Ławki wynalazców przy Parku Polskich Wynalazców„. Niestety Urząd Dzielnicy Ursynów nie dopuścił tego projektu do głosowania.

W 2017 zgłosiłem do kolejnej edycji Budżetu Partycypacyjnego projekt pt. „Ławki polskich wynalazców„. Liczę, że projekt przejdzie formalną ocenę, a następnie zostanie wybrany przez mieszkańców w głosowaniu do realizacji.

Pod koniec marca 2017 na Ursynowie odbył się Kongres Innowatorów. Był to dobry moment aby przypomnieć hasło Ursynów „Doliną Krzemową” [ARTYKUŁ]