Facebook 
Moje profil szeroko pojętej problematyce własności intelektualnej, a w szczególności o znakach towarowych – nieuczciwej konkurencji – domenach – prawie, etc. – Zapraszam do jego polubienia!

Urząd Patentowy RP 
Polski organ administracji rządowej zajmujący się wydawaniem praw wyłącznych na znaki towarowe, wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, układy scalone i oznaczenia geograficzne

Międzynarodowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)
Organizacja wyspecjalizowana ONZ zajmująca się ochroną i promocją własności intelektualnej. WIPO udziela m.in. praw wyłącznych na znaki towarowe zgłaszane w systemie międzynarodowym.

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) 
Urząd UE zajmujący się rejestracją wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych z siedzibą w hiszpańskim mieście Alicante.

Polska Izba Rzeczników Patentowych 
Samorząd zawodowy rzeczników patentowych w Polsce.