W kadencji 2010-2014 moje działania w głównej mierze skupiały się na poniższych aktywnościach.

1. Pomoc rodzicom i dzieciom z Programu Muzycznego przy SP nr 318 przy ul. Teligi 3.

2. Poszerzenie bazy żłobkowej i przedszkolnej na Ursynowa.

3. Pokrycie Ursynowa jak największą ilością planów zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Stokłosy (Plac Wilekiej Przygody, Zamiany 4, plac zabaw przy ZWM/Bacewiczówny)

4. Pomoc mieszkańcom.

5. Propagowanie wartości obywatelskich i patriotycznych w lokalnych społecznościach (1000 flag rozdawanych na Święto Flagi Państwowej).

6. Budowa pierwszego, samorządowego Domu Kultury.

7. Walka z hałasem komunikacyjnym, lotniskowym.

8. Walka o linię 195.

9. Budowa Szpitala Południowego.

10. Nazwanie i utworzenie Parku Polskich Wynalazców na terenach zieleni przy ul. Rosoła, Szolc-Rogozińskiego, Grzegorzewskiej.