Urodziłem się w Warszawie. Od młodości mieszkam na warszawskim Ursynowie.

Wykształcenie:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji
magister prawa

Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
magister politologii

Uniwersytet Jagielloński
Podyplomowe studia z zakresu Prawa własności przemysłowej

Aplikacja rzecznikowska zakończona uzyskaniem tytułu rzecznika patentowego, wpisany na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP pod nr 3204 oraz wpisany na listę jako profesjonalny przedstawiciel przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr 54485.

Przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa w kadencji rady Dzielnicy Ursynów w kadencji:
* 2014-2018
* 2018-2023

Nagrody / Budżet Partycypacyjny

2019-2021. Pomysłodawca zwycięskich projektów zazieleniania ursynowskich skwerów i likwidowaniu betonozy (Zielone skwery na Ursynowie, Lodowisko na Ursynowie, 2050 drzew dla Warszawy).

2018. Pomysłodawca zwycięskiego projektu „Murale metra – pociąg do sztuki” na stacjach metra Imielin i Stokłosy zrealizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Autorem grafik jest Bartosz Podlewski. Projekt otrzymał: 1175 głosy. 

2018. Pomysłodawca zwycięskiego projektu „Źródełko” przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej. Projekt otrzymał 455 głosy.

2016. W rankingu radnych Dzielnicy Ursynów – przeprowadzonego przez portal Ursynów TV w kwietniu 2016 r., wybrany na najlepiej utrzymujący kontakt z mieszkańcami (I. miejsce), zdobywając maksymalną ilość punktów [RANKING].

2015. Pomysłodawca zwycięskiego projektu budowy biblioteki plenerowej w przejściu podziemnym pod ul. Jastrzębowskiego realizowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2016. Projekt otrzymał 1126 głosy.

2014. Wybrany przez portal Ursynow.org.pl prowadzony przez red. Macieja Mazura najlepszym radnym Dzielnicy Ursynów kadencji 2010-2014 . „Radny – wzór dla wszystkich kandydujących. Nie tylko autor rekordowej liczby interpelacji, ale również skuteczny, zaangażowany w działania poza radą oraz dbający o komunikację z mieszkańcami”.

2011. Moja praca magisterska pt. „Degeneracja znaku towarowego” otrzymała wyróżnienie w prestiżowej IX edycji konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką, o tematyce ochrony własności intelektualnej zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP w 2011 r. [UP RP]

Zawód
Wykonuję zawód rzecznika patentowego.

Społecznie:
Radny Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w kadencji:
* 2010-2014 (Wiceprzewodniczący Komisji Architektury)
* 2014-2018 (Przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa)
* 2018-2023 (Przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa)
* 2023-2024 Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Od 2017 do chwili obecnej Wiceprzewodniczący stowarzyszenia Otwarty Ursynów

Należę do:

Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

PIRP_logo

Rady Fundacji „Pro-Musica” przy Szkole Podstawowej
nr 318 przy ul. Teligi 3 w Warszawie

pro-musica-fundacja

 

Wiceprzewodniczący stowarzyszenia Otwarty Ursynów

Sympatyk:
Koła Naukowego Własności Intelektualnej WPiA UW

W wolnym czasie:
Bieganie. Ukończyłem 36. Maraton Warszawski.