Dziś jadąc ul. Herbsta i dojeżdżając do ul. Pileckiego można skręcić w prawo lub w lewo. Nie można natomiast pojechać na wprost w kierunku ul. Zięby. Z braku pełnego skrzyżowania wynika potrzeba jego przebudowy, a może nawet budowy od podstaw. Nowe rozwiązanie ułatwi komunikację okolicznym mieszkańcom. Pod petycją w sprawie budowy pełnego skrzyżowania łączącego ulice Zięby, Herbsta i Pileckiego wraz z sygnalizacją świetlną, pasami dla pieszych i drogą dla rowerów podpisało się 673 osób. Petycja była zbierana zarówno w formie online jak również w formie papierowej.

O tym skrzyżowaniu i bolączkach z nim związanych drogowcy i mieszkańcy wiedzą od dawca. Niestety w tym obszarze przybywa coraz to więcej bloków, a mieszkańcy mają coraz większe problemy komunikacyjne. Mam nadzieję, że Zarząd Dróg Miejskich, któremu do mojej interpelacji dołączyłem petycję mieszkańców, po raz kolejny przeanalizuje możliwość przebudowy tego skrzyżowania, które nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości. – powiedział Paweł Lenarczyk, radny Dzielnicy Ursynów (Otwarty Ursynów / Polska 2050 Szymona Hołowni).

Jako mieszkańcy tej enklawy już w 2018 roku wystosowaliśmy petycję do władz Warszawy, pod która podpisało się 313 osób. Niestety dziś jesteśmy w tym samym miejscu. Po 5 latach, wszystkie postulaty zawarte zarówno w pierwszej i drugiej petycji są nadal aktualne. Mam nadzieję, że obecna petycja oraz pomoc jaką uzyskaliśmy od radnego Pawła Lenarczyk pozwoli przebudować to skrzyżowanie, tak abyśmy mogli sprawniej i bezpieczniej dotrzeć do naszych domów – powiedział Piotr Zdunek, mieszkaniec ul. Zięby.

Przy okazji działań związanych z przebudową skrzyżowania Herbsta, Zięby i Pileckiego radny Lenarczyk zwrócił również się do Zarządu Transportu Miejskiego z prośbą o ustanowienie przystanków na żądanie dla linii 504 przy tym skrzyżowaniu. Radny zwrócił się również do Dzielnicy Ursynów z postulatami, poprawy bezpieczeństwa przy ul. Zięby i Herbsta.