Ul. Roentgena bezpieczniejsza

19 lutego uczestniczyłem w spotkaniu w Zarządzie Dróg Miejskich ws. poprawy bezpieczeństwa na ul. Roentgena. Pracownicy ZDM przedstawili możliwości usytuowania progów zwalniających na całym odcinku ul. Roentgena od ul. Pileckiego do Płaskowickiej. Prawie wszystkie lokalizację usytuowana progów zwalniających na tym odcinku kolidowały z zatokami autobusowymi albo ze skrzyżowaniami. Ustaliliśmy, że zaczniemy od poprawy widoczności tych przejść …

Czytaj więcej →

Interpelacja ws. oderwania się elewacji budynku przy ul. Koncertowej 7

Na sesji rady Dzielnicy Ursynów w dniu 23 lutego 2016 radni klubu „Nasz Ursynów” złożyli wspólną interpelację ws. oderwania się elewacji budynku przy ul. Koncertowej 7. Radni „Naszego Ursynowa” wyrażają w niej zaniepokojenie wydarzeniami jakie miały miejsce 22 lutego przy ul. Koncertowej. Uważamy, że władze władze dzielnicy powinny zwrócić się z „prośbą do przedstawicieli wspólnot …

Czytaj więcej →

Propozycja ustanowienia 16 lutego „Świętem Ursynowa”

Na sesji rady Dzielnicy Ursynów w dniu 23 lutego 2016 radni klubu „Nasz Ursynów” złożyli u pani przewodniczącej rady Dzielnicy projekt stanowiska w sprawie ustanowienia 16 lutego Świętem Ursynowa. 16 lutego 1757 roku przyszedł na świat Julian Ursyn Niemcewicz, właściciel  ziem na terenie dzisiejszej dzielnicy, którym nadał nazwę „Ursynów”. Projekt teraz zostanie skierowany pod obrady dzielnicowych …

Czytaj więcej →

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.

25 stycznia br. Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp) po północnej stronie ulicy Ciszewskiego. Obszar objęty opracowaniem wskazany jest w ogłoszeniu i mapce (poniżej). Wnioski będą przyjmowana w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego do dnia 18 marca br. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego …

Czytaj więcej →