Wczoraj spotkaliśmy się z mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi na połączonych komisjach, aby rozmawiać o hałasie z trasy S2 oraz o budowie przejścia dla pieszych po południowej stronie ul. Puławskiej przy rondzie Wolnej Białorusi.

Jako komisja podjęliśmy dwie ważne uchwały, które były podsumowaniem dyskusji.

I.

1. Do Marszałka Województwa Mazowieckiego, apelujemy o ponowienie pomiarów hałasu na S2 – odcinek węzeł Lotnisko – do węzła Puławska i wprowadzenie rozwiązań niwelujących hałas

2. Do Marszałka Województwa Mazowieckiego, apelujemy o uwzględnienie Ursynowa (wlot/wylot z tunelu oraz hałas z Wilanowa wpływający m.in. na warunki życia mieszkańców Skarpy Ursynowskiej) w ewentualnych rekomendacjach wprowadzenia rozwiązań dodatkowych niwelujących hałas po zapoznaniu się z analizą porealizacyjną, dostarczoną przez GDDKiA dla odcinka węzeł Puławska do węzła Lubelska.

3. Do Głównego Inspektora Transportu Drogowego apelujemy o rozważenie rozszerzenia strefy odcinkowego pomiaru prędkości na cały ursynowski odcinek S2 oraz o ew. zmniejszenie dopuszczalnej prędkości na ursynowskim odcinku S2 jeśli wyniki rozszerzonego pomiaru prędkości wykażą przekroczenia.

4. Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wzywamy do zintensyfikowania przeglądów wszystkich istniejących ekranów akustycznych S2 na odcinku Ursynowa i niezwłoczne podjęcie działań naprawczych.

II.

Apelujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Dróg Miejskich o wspólne wypracowanie rozwiązania zapewniającego przejście dla pieszych przez Puławską, po południowej stronie „węzła Puławska”, możliwie najbliżej ul. Żołny/Gawota.