25 stycznia br. Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp) po północnej stronie ulicy Ciszewskiego. Obszar objęty opracowaniem wskazany jest w ogłoszeniu i mapce (poniżej).

Wnioski będą przyjmowana w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego do dnia 18 marca br.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego [BIP]

Procedura składania wniosków [LINK]

Formularz wniosku do wydrukowania i wypełnienia odręcznie [LINK]

Moja interpelacja dotycząca miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Stokłosy (status działań) – kontynuacja interpelacji z 20.01.2015 [LINK]

Zachęcam wszystkich do składania Wniosków do mpzp po północnej stronie ul. Ciszewskiego.

25 lutego (w godz. 17.30 – 20.30) i 5 marca 2016 roku (w godz. 11.00 – 14.00) w Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbędą się otwarte warsztaty dla mieszkańców, podczas których architekt i varsavianista – Grzegorza Mika zaprezentuje historię tego fragmentu Ursynowa Północnego. W warsztatach wezmą także udział projektanci planu [WIĘCEJ].

Projekt wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego przygotowany przez SMB Stokłosy z dnia 15.02.2016 r. [LINK]

Do 26.02.2015 (do końca dnia) członkowie SMB Stokłosy mogą wysyłać swoje uwagi do propozycji wniosku do MPZP po północnej części Ciszewskiego przygotowanego przez Spółdzielnię. Swoje uwagi proszę wysyłać na adres: organizacyjny@stoklosy.com.pl

Ja wysłałem następujące uwagi do ww. propozycji wniosku:

– jest: 1.MW/U (w miejscu budynku SBM Stokłosy) max 14 kondygnacji nadziemnych; propozycja zmiany: max 10 kondygnacji nadziemnych;

– jest: 3.MW/U (narożnik KEN i Jastrzębowskiego przy wyjściu z metra) max 14 kondygnacji nadziemnych; propozycja zmiany: max 10 kondygnacji nadziemnych;

– jest: Nakaz realizacji ekranów akustycznych w pasie drogowym ulic Rodowicza Anody, chroniących istniejąca zabudowę mieszkaniową; propozycja zmiany: Ochrona akustyczna mieszkańców w pasie drogowym ulicy Rodowicza „Anody” polegają na dopuszczeniu budowy „zielonych ekranów akustycznych” z roślinności – drzew, krzewów, pnączy;

– jest: 2. Obsługa komunikacyjna: Zachowanie istniejącego układu ulic wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych na terenie osiedla Stokłosy, nie wprowadzanie nowych ulic obsługujących nowe inwestycje komercyjne; propozycja: aby zapis ten miał odzwierciedlenie na dołączonej mapie, z której obecnie nie wynika, że ul. ZWM ma mieć charakter drogi. Ul. ZWM powinna być nadal przeznaczona dla ruchu samochodowego i pieszego.

– jest: Możliwość nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych 4-kondygnacyjnych o 1 kondygnację; powinno być: wykreślić to zdanie z opisu w związku z brakiem przedstawienia ekspertyz wskazujących, że ten zabieg nie wpłynie na pogorszenie stanu technicznego nadbudowywanego budynku; większość tego typu budynków w omawianym obszarze to budynki z wielkiej płyty.

Uwaga: Jeżeli linia z czerwonymi trójkącikami jest skierowana do zewnątrz pola na którym jest skrót MW (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) oznacza to, że wewnątrz tego pola nie dopuszcza się zabudowy MW – taka sytuacja dotyczy wewnętrznych skwerów przy ZWM 12 (plac zabaw) i pomiędzy budynkiem ZWM 3 i 5.

SMB Stokłosy zebrało uwagi do propozycji wniosku do mpzp po północnej części ul. Ciszewskiego i w dniu 3 marca opublikowało poprawiony wniosek [LINK]

Mój wniosek wysłany do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w dniu 18 marca 2016 [LINK]

Ostateczny wniosek Spółdzielni SMB Stokłosy złożony w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w dniu 18 marca 2016 [LINK]

ogloszenie_o_przystapieniu_do_mpzp_po_Pn_stronie_ul_Ciszewskiego

mapa obszaru obejmującego przystąpienie do sporządzania mpzp po północnej stronie ul. Ciszewskiego .

mapa_ogloszenie_o_przystapieniu_do_mpzp_po_Pn_stronie_ul_Ciszewskiego