W dniu 3 września – w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego wystosowałem do władz dzielnicy Ursynów interpelację ws. nowych nasadzeń w okolicach i na terenie szkół, co zgodnie wynikami hiszpańskich badań poprawia wyniki nauki u dzieci. Poniżej cytuję treść mojej interpelacji. Liczę, że władze dzielnicy poważnie odniosą się do mojej propozycji.

Szanowny Panie Burmistrzu,

obszary miejskie charakteryzują się nienaturalną koncentracją sztucznej infrastruktury, zwiększonym poziomem zanieczyszczenia powietrza, hałasem, i malejącymi obszarami zieleni. Nasze dzieci mają do czynienia z zanieczyszczonym powietrzem, hałasem i brakiem kontaktu z przyrodą, co ma negatywny wpływ na ich rozwój poznawczy.

Wyniki cytowanych badań[1] wskazują, że zieleń w bezpośrednim otoczeniu szkół ma mierzalny, istotny wpływ na rozwój poznawczy, oraz pozytywnie wpływa na obniżenie poziomu dekoncentracji u dzieci w wieku szkolnym. Co więcej: badania przeprowadzone przez hiszpańskich naukowców na 2593 dzieciach w 36 szkołach wskazują, że kontakt z zielenią bezpośrednio sąsiadującą z lokalizacją szkół, ma niezwykle stymulujący wpływ na dzieci.

Kontakt z naturą jest uważany za kluczowy i niezastąpiony czynnik w rozwoju mózgu. Środowisko naturalne, w tym: zieleń, pobudza zaangażowanie, podejmowanie ryzyka, odkrywanie, kreatywność, kontrolę nad otoczeniem. Kształtuje osobowość, wzbudza podstawowe emocje, w tym: zaciekawienie,  ułatwia regenerację. Wszystko to uważa się za pozytywne czynniki wpływające na rozwój poznawczy.

Tereny zieleni mają zdolność do redukowania komunikacyjnego zanieczyszczenia powietrza, co pozytywnie wpływa na rozwój poznawczy, ze względu na znaną negatywną korelację zanieczyszczenia powietrza z tym rodzajem rozwoju intelektualnego u dzieci. Co więcej: zieleń redukuje hałas, który również negatywnie wpływa na ten rozwój. Bliskość terenów zielonych skłania do aktywności fizycznej – czynnika sprzyjającego rozwojowi poznawczemu – podobnie jak mikrobiologiczne oddziaływanie środowiska naturalnego.

Mając na uwadze powyższe wyniki badań, zwracam się z uprzejmym wnioskiem o zainicjowanie akcji „Zielone Szkoły”, mającej na celu zazielenienie bezpośredniego otoczenia ursynowskich szkół. Ze względu na opisane tu stymulujące efekty kontaktu z zielenią, zwracam się też z wnioskiem
o bezpośrednie zaangażowanie w tej akcji uczniów szkół, których będzie ona dotyczyć.

Zaangażowanie uczniów będzie miało szczególnie pozytywny efekt, jeśli wyniki ich działań będą dostrzegalne w możliwie krótkim czasie. Z tego względu proponuję akcję polegającą na:

  1. wykonywaniu nowych nasadzeń drzew na terenie lub w bliskiej odległości ursynowskich szkół, przedszkoli, żłobków oraz
  2. obsadzeniu płotów, parkanów, i ścian szkół roślinnością charakteryzującą się szybkim tempem wzrostu, i nie zagrażającą infrastrukturze podziemnej – rosnącymi pnączami. W szczególności:

na powierzchniach zacienionych:

  1. winobluszczem pięciolistkowym (charakteryzującym się niezwykle intensywnym wzrostem)
    2. bluszczem pospolitym – (hedera helix – bluszcz zimozielony)

Na obszarach nasłonecznionych:

  1. milinem amerykańskim „Ursynów” (odmianą charakteryzująca się intensywnym wzrostem i pięknymi kwiatami, wyselekcjonowaną na Ursynowie)

Akcję taką proponuję przeprowadzić na terenie lub w pobliżu ursynowskich szkół na jesieni tego roku, dzięki czemu jej efekty będą widoczne już na wiosnę przyszłego roku. Szczególnie sadzenie wino-bluszczu, bluszczu pospolitego, i milina amerykańskiego nie wymaga specjalnych umiejętności, a rośliny te charakteryzują się niezwykłą odpornością na temperaturę, wilgotność gleby, i zanieczyszczenie powietrza, co gwarantuje powodzenie akcji. Jednocześnie: koszt powszechnie dostępnych sadzonek nie przekracza 10 PLN za sztukę, co pozwala przeprowadzić akcję we wszystkich ursynowskich szkołach przy znikomym obciążeniu budżetu dzielnicy.

Ochrona i troska o odnawianie i dbanie o środowisko naturalne, należy do najważniejszych naszych obowiązków jako mieszkańców naszej dzielnicy. Mam nadzieję, że akcja, którą proponuję, przyczyni się zarówno do uświadomienia znaczenia ochrony przyrody młodemu pokoleniu oraz pokazania, że tego typu projekty mogą nas łączyć i wspólnie kształtować nasze najbliższe otoczenie.

Niniejszym chciałbym podziękować prof. Stanisławowi Gawrońskiemu z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, który podzielił się z nami cytowanymi w interpelacji wynikami badań. Jeżeli program ten będzie wdrożony w naszej dzielnicy powinien on być rozwijany
w ścisłym porozumieniu z naukowcami naszej ursynowskiej uczelni.

Z wyrazami szacunku,

Paweł LENARCZYK
radny Dzielnicy Ursynów
Otwarty Ursynów

 

[1]Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren” Payam Dadvand a,b,c,1, Mark J. Nieuwenhuijsen a,b,c, Mikel Esnaola a,b,c, Joan Forns a,b,c,d, Xavier Basagaña a,b,c, Mar Alvarez-Pedrerol a,b,c, Ioar Rivas a,b,c,e, Mónica López-Vicente a,b,c, Montserrat De Castro Pascual a,b,c, Jason Suf, Michael Jerrettg, Xavier Querole, and Jordi Sunyer a,b,c,h.