Oświadczenie klubu radnych i stowarzyszenia Nasz Ursynów ws. zwołania sesji Rady Dzielnicy Ursynów na piątek na godz. 9.00 – władze dzielnicy zlekceważyły mieszkańców

Zwołanie sesji w sprawie  przedłużenia ul. Belgradzkiej na godzinę 9.00 w najbliższy piątek pokazuje lekceważący stosunek przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów Teresy Jurczyńskiej Owczarek oraz koalicji Platformy Obywatelskiej, Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa i Projektu Ursynów do mieszkańców Ursynowa.

Z pewnością wiele osób było zainteresowanych udziałem w sesji,  ale z uwagi na wczesną godzinę będzie musiało zrezygnować z tego zamiaru, bo będą wtedy w pracy. Władze dzielnicy skutecznie realizują antyobywatelską politykę oraz coraz skuteczniej utrudniają mieszkańcom udział w pracach Rady Dzielnicy Ursynów.

Należy pamiętać, że wniosek o zwołanie sesji Rady Dzielnicy Ursynów został złożony na prośbę mieszkańców, którzy są zbulwersowani sposobem prowadzenia inwestycji przez władze dzielnicy Ursynowa i brakiem przeprowadzenia konsultacji w sprawie przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD. Forsowana przez Zarząd Dzielnicy Ursynów inwestycja polegająca na budowie cztero-pasmowej drogi donikąd nie znajduje logicznego uzasadnienia. Taka szeroka droga nie koresponduje z otoczeniem, które w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy jest przeznaczona na funkcje zieleni urządzanej, a część terenu znajduje się nawet w warszawskim obszarze chronionego krajobrazu, obok ma powstać park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Budowa drogi przypominającej pas startowy dla samolotów, autostradę, spowoduje trwałą degradację otoczenia – parkowo-rekreacyjnego, dewastację części terenów zielonych.

Za skandaliczne uważamy wypowiedzi Przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów Teresy Jurczyńskiej-Owczarek, która w lokalnym medium wyraziła swoją opinię, że „wniosek o sesję to absurd”. Takie słowa nie mogą padać z ust osoby, która stoi na czele Rady Dzielnicy Ursynów, która powinna być strażnikiem zasad wyrażonych w statucie dzielnicy, swoistej konstytucji dzielnicy Ursynów. Także wypowiedź burmistrza Roberta Kempy (PO), że „ta sesja to strata czasu” tłumaczy nastawienie obecnych władz dzielnicy do dialogu i konsultacji społecznych. Pojęcia te wydają się być dla nich pustymi frazesami, a przytoczone słowa świadczą wręcz o ignorowaniu potrzeb mieszkańców.

Radni Naszego Ursynowa wezmą udział w jutrzejszej sesji, ale z uwagi, na to, że wczesna godzina jej zwołania, uniemożliwi mieszkańcom udział, będziemy podejmowali dalsze działania, których celem będzie doprowadzenie do sytuacji, w której mieszkańcy będą mogli wysłuchać informacji Zarządu Dzielnicy Ursynów w sprawie przedłużenia ul. Belgradzkiej. Będziemy dążyli do zorganizowania konsultacji oraz do zwężenia tzw. Belgradzkiej-bis.

Trwanie władz dzielnicy przy swoim jest szkodliwe dla jakości ursynowskiej demokracji (brak dialogu, lekceważenie mieszkańców, opozycyjnych radnych) oraz dla krajobrazu okolicy Kazury. Liczymy na współpracę, oczekujemy od władz dzielnicy dialogu, a nie konfrontacji. Pamiętajmy zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.

Paweł LENARCZYK
Przewodniczący Klubu Radnych
Nasz Ursynów

Piotr SKUBISZEWSKI
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia
Nasz Ursynów