UWAGA – zmiana porządku obrad posiedzenia Komisji Ładu przestrzennego Rady m. st. Warszawy
W dniu dzisiejszym (13.06) otrzymałem informację od Prezesa SBM Stokłosy, że również w dniu dzisiejszym Spółdzielnia o godzinie 10:00 została poinformowana, że punkt 4 proponowanego porządku obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy został przesunięty prawdopodobnie na dzień 30.06.2016 r. W związku z powyższym punkt w brzmieniu „Omówienie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami dotyczącego regulacji gruntów na rzecz Spółdzielni Budowlano-€“ Mieszkaniowej „Stokłosy”, nie będzie tematem dzisiejszego (13.06) posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego.
Ja już będzie znany nowym termin i miejscu posiedzenia ww. Komisji niezwłocznie Państwa poinformuję.
***

13 czerwca br. (poniedziałek), o godz. 17.00 odbędzie się Komisja Ładu Przestrzennego w Radzie Warszawy.

porządku obrad komisji, w punkcie 4 omawiane będą sporne sprawy terenowo-prawne dotyczące osiedla Stokłosy. Zakres tych spraw zawarty jest w piśmie z Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami. Załączam także pismo, w którym Zarząd wraz z Radą Nadzorczą określił swoje stanowisko w przedmiotowych sprawach.

W jednym z punktów będzie omawiane kwestie związane z dojazdem do Placu Wielkiej Przygody i te rozstrzygnięcia mogą mieć wpływ na ewentualne inwestycje na tym terenie.

Ww. informacje otrzymałem od Prezesa SBM Stokłosy Pana Krzysztofa Berlińskiego.

Zapraszam zainteresowane osoby do wzięcia udziału w Komisji. Ja oczywiście tam będę.