16 lipca o godz. 11.00 na Ursynowie przy ul. Kajakowej  odbył się briefing prasowy Ruchu Polska 2050, w której udział wzięła posłanka, przewodnicząca Koła parlamentarnego Polskie 2050 Hanna Gill-Piątek oraz radni Ursynowa Paweł Lenarczyk, Magdalena Rogozińska, Polska 2050.

W trakcie spotkania została przedstawiona treść petycji kierowanej do Ministra Obrony Narodowej, dotyczącej wycinki 264 drzew w Lesie Kabackim oraz dalsze działania Polski 2050 w tej sprawie. Powodem wycinki 264 drzew w rezerwacie przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego jest  budowa parkingu przy jednostce wojskowej.

W Polsce jest moda na to, by wypowiadać wojnę drzewom. Te 264 drzewa mają być usunięte z powodu betonozy, a nie obronności kraju. Parking nie będzie służył czołgom czy lądowaniu samolotów, będzie służył po prostu temu, by samochody mogły wygodniej parkować. Przykro, że robią to wojskowi, którzy powinni chronić nas i zasoby – drzewa, które zapewniają retencję wody. Jeżeli chcemy być chronieni przed zmianami klimatycznymi, nie tylko przed obcymi armiami, powinniśmy wspólnie zadbać o to, by te drzewa zostały. – mówi posłanka Hanna Gill-Piątek. – Sprzeciwiamy się wycięciu tych drzew. Zachęcamy mieszkańców nie tylko Ursynowa, ale też Warszawy do podpisania petycji przeciw tej wycince. Złożę też zapytanie poselskie do ministra Błaszczaka, czy ta wycinka jest konieczna dla obronności kraju. Jestem przekonana, że da się wypracować kompromis, by możliwe było i wstrzymanie tej wycinki, i remont obecnego parkingu przy jednostce wojskowej.

Proponowana wycinka 264 drzew można porównać do wycięcia drzew z obszaru wielkości boiska na Stadionie Narodowym.

Cieszę się, że to na zwołanej na mój wniosek komisji ursynowskich radnych dowiedzieliśmy się o planach wojska. Teraz będę pilnował, aby instytucje, które były na naszej komisji spotkały się i zaczęły ze sobą rozmawiać. Jestem przekonany, że możliwe jest przeprowadzenie takiego remontu, aby odpowiadał działaniom w rezerwacie i nie wiązał się z wycinką aż 264 drzew, a tym samym powstaniem betonowej pustyni w samym sercu lasu. Obronimy drzewa przed atakiem wojska!  – powiedział  ursynowski radny Paweł Lenarczyk z Polski 2050. 

Planowane miejsce wycinki 264 drzew w Lesie Kabackim.

Treść petycji do Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej:

Zwracamy się do Pana Ministra o niezwłoczne podjęcie działań uniemożliwiających planowaną na terenie Lasu Kabackiego wycinkę drzew.

Na potrzeby Wojska Polskiego w samym sercu Lasu Kabackiego im. Stefana Starzyńskiego zaplanowano wycięcie pod budowę parkingu, aż 264 drzew.

Przypominamy, Las Kabacki jest rezerwatem i naszym wspólnym dobrem, które należy chronić. Nie ma naszej zgody na niszczenie przyrody. Nie ma zgody na zbudowanie betonowej pustyni w samym sercu lasu. Jeżeli taka inwestycja ma poprawić funkcjonalność obiektu wojskowego, który się tam znajduje, warto podjąć działania, które doprowadzą do utrzymania środowiska naturalnego w stanie nienaruszonym. Jest wiele przykładów, kiedy drzewostan stawał się elementem chroniącym infrastrukturę wojskową. Również zorganizowanie dowozu żołnierzy i pracowników jednostki z rozsądnie umiejscowionego parkingu do bazy komunikacją przyjazną środowisku może być rozwiązaniem, które uchroni nas od wycinki tylu cennie przyrodniczych drzew. Deklarujemy naszą pomoc w pracach koncepcyjnych.

Żyjemy w czasach, kiedy na równi z kwestiami obronności musimy stawiać kwestie ochrony klimatu i przyrody, z myślą o nas samych i przyszłych pokoleniach. W tej chwili zagrożenie nie musi przyjść do Polski z czołgami. W tej chwili to wichury, powodzie i susza.

Wzywamy Pana Ministra do podjęcia decyzji o zaniechaniu wycinki 264 drzew przy jednostce wojskowej w Lesie Kabackim. Wierzymy, że przy odrobinie dobrej woli da się przeprowadzić taki remont obecnego parkingu przy tej jednostce, który będzie wpisywał się w charakter i funkcję rezerwatu przyrody. Jest jeszcze czas i możliwości, aby znaleźć rozwiązanie kompromisowe, które nie zakończy się zabetonowaniem pustej przestrzeni po wyciętych w rezerwacie 264 drzewach.

Ruch Polska 2050

Prosimy o jej podpisanie i rozpropagowanie: https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/mariusz_blaszczak_minister_obrony_narodowej_nie_dla_wycinki_264_drzew_w_lesie_kabackim/