9 grudnia 2020 r. otrzymałem pismo od Justyny Glusman, Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni informujące mnie, że po 2. latach starań przedept przy Koncertowej zostanie zlikwidowany (chodnik do metra i nowe nasadzenia).

Rok temu były gotowe już plany, pokazałem je mieszkańcom, a tu z niewidomych powodów projekt został wstrzymany. Prawdopodobnie zabrakło na niego finasowania.

Może to drobiazg dla miasta ale dla mnie, to realizacja obietnicy wyborczej złożonej mieszkańcom tej ulicy, że zajmę się tą sprawą. To była moja pierwsza interpelacja złożona w obecnej kadencji Rady Dzielnicy Ursynów. Liczę, że uzgodnienia z innymi miejskimi podmiotami zostaną zakończone pozytywnie i na wiosnę uda się zrealizować ten przedept do metra Ursynów.

Likwidacja tego przedeptu to również element akcji #StopPrzedeptom zapoczątkowanej przez Otwarty Ursynów.