Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w odpowiedzi na moją pierwszą interpelację, negatywnie odniósł się do pomysłu udostępnienia stołecznych buspasów dla motocykli. W międzyczasie odezwało się do mnie kilka osób, instytucji, fundacji ze środowiska motocyklistów, z którymi podjęliśmy kolejną próbę, tym razem prosząc w mojej interpelacji o wyznaczenie odcinka „testowego”, aby sprawdzić zachowania się kierowców jedno i wielośladów.

Ponieważ kolejne miasta dopuszczają motocykle na buspasy, postanowiliśmy jako Inicjatywa „TAK dla motocykli na buspasach” zwrócić się z pytaniem do kandydatów na urząd Prezydenta RP jaka jest ich opinia w tym temacie. Mamy nadzieję, że kandydaci poważnie potraktują postulaty środowiska motocyklowego i podzielą się z nim swoją opinią. W piśmie z dnia 15.05.2015 roku do obu kandydatów piszemy:

„w imieniu środowiska warszawskich motocyklistów, działając w porozumieniu
z motocyklistami z całej Polski, prosimy o wyrażenie przez Panów swojej opinii w sprawie dopuszczenia do ruchu motocykli na buspasach w Warszawie. Nasze działania podyktowane są troską o bezpieczeństwo kierujących motocyklami, którzy stanowią coraz większą grupę uczestników ruch drogowego, a przesiadając się z samochodów osobowych na jednoślady sprawiają, że ruch w naszych miastach odbywa się bardziej płynnie. Wierzymy, że Panów opinia, w tak ważnej debacie obserwowanej przez ogólnopolskie środowisko motocyklistów, może wpłynąć nie tylko na ostateczne dopuszczenie motocyklistów na stołeczne buspasy, ale również będzie impulsem do podobnych zmian w pozostałych miastach w Polsce oraz zmiany w przepisach polskiego prawa. Warto w tym miejscu wspomnieć, że tego typu rozwiązania zostały już wprowadzone w takich miastach jak: Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Szczecin,
a ostatnio i w Trójmieście oraz wielu europejskich miastach.

Jesteśmy głęboko przekonani, że bezpieczeństwo motocyklistów jest dla Panów bardzo ważne i będziemy mogli liczyć na poparcie Panów naszej Inicjatywy. Ze swojej strony zobowiązujemy się przekazać Panów stanowisko w omawianej sprawie ogólnopolskiemu środowisku motocyklistów.”

Pismo zostało skierowane do wiadomości Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.