23 grudnia 2014 został opublikowany na Facebook’u program nowej koalicji, która rządzi na Ursynowie od tamtego czasu na chwili obecnej. Poniżej prezentuję treść tej upublicznionej umowy koalicyjnej pomiędzy PO, Kamilem Orłem (wówczas IMU, dziś PU) oraz Teresą Jurczyńską-Owczrek.

Z tej umowy zaciekawiło mnie najbardziej czy został zrealizowany punkt pt. „uregulowanie gruntów dzierżawy pod budynkami spółdzielczymi (Jary, Imielin, Wyżyny, Na skraju) do 31.12.2016„.

grunty_umowa_koalicyjna_po

Interpelacją z dnia 9 stycznia 2017 zwróciłem się do burmistrza Roberta Kempy (PO) z pytaniem czy wywiązał się w 100% zobowiązania, które podjął w grudniu 2014 roku względem mieszkańców Ursynowa. Na moją wiedzę procesy te się rozpoczęły ale daleko im do całkowitego zakończenia. Jestem bardzo ciekaw jaki on przebieg i dlaczego do dnia dzisiejszego proces ten się nie zakończył. Pamiętajmy, że kwestie własności gruntów powodują duże utrudnienia  w obrocie nieruchomościami. Jak będę znał odpowiedz na tę interpelację, zaraz się z nią z Państwem podzielę.

grunty_interpelacja_pawel_lenarczyk

„Szanowni Państwo,

19 grudnia 2014 został wybrany nowy burmistrz Ursynowa Robert Kempa z Platformy Obywatelskiej. Stało się tak dzięki powstaniu programowej koalicji dla Ursynowa, złożonej z 11 radnych PO, radnego Kamila Orła z Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa i Teresy Jurczyńskiej-Owczarek radnej niezależnej.

Twórcy koalicji uznali, że Ursynów potrzebuje pozytywnej zmiany. Konieczne jest rozpoczęcie istotnych z punktu widzenia rozwoju dzielnicy inwestycji. Trzeba również dobrze przygotować dzielnicę do funkcjonowania podczas wielkiej inwestycji jaką będzie kolejny etap budowy Południowej Obwodnicy Warszawy.

Wybory samorządowe to fundament demokracji, mieszkańcy wybierają ludzi, którzy mają reprezentować ich lokalne potrzeby, mają rozwiązywać problemy, bez oglądania się na ideologię czy partyjne priorytety. Chodniki, obiekty oświatowe i sportowe czy kanalizacja nie ma barw politycznych, ma być zrealizowana i działać.

Dlatego radni tworzący koalicję, przygotowali wspólnie dokument programowy, który zawiera istotne projekty dla Ursynowa w tym miedzy innymi:

– Rozwiązanie problemu planowanej nadmiernej rozbudowy Galeria Kabaty;
– Budowa kompleksu oświatowego wraz z przychodnią dla południowego Ursynowa (wybudowanie żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej i przychodni na Kabatach);
– Stworzenie połączeń komunikacyjnych Wilanowa z Ursynowem, w tym przez ul. Ciszewskiego–Bis;
– Do czerwca 2015 roku opracowanie szczegółowego planu rozwiązania trudności komunikacyjnych w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy (zwłaszcza ruch poprzeczny ) oraz umieszczenie bazy budowlanej poza centralną częścią Ursynowa;
– Wygospodarowanie środków finansowych w budżecie Miasta St. Warszawy na budowę domu kultury w budżecie na 2016 rok;
– Budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej;
– Budowę domu seniora;
– Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla całego Imielina;
– Uregulowanie gruntów dzierżawy pod budynkami spółdzielczymi (Jary, Imielin, Wyżyny, Na skraju) do 31.12.2016;
– Kontynuacja starań o etapową budowę tzw. Parku Cichociemnych;
– Powrót unowocześnionego „bazarku na dołku” po wybudowaniu POW w miejsce gdzie znajduje się obecnie;
– Budowa boisk dla szkół przy ulicach Puszczyka, Koncertowej, Cybisa oraz wybudowanie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z 400 m bieżnią;
– Rozbudowa szkół na ul. Kopcińskiego, ul. Tanecznej i ul. Lokajskiego (stołówka);

Strony zobowiązują się również do wspólnego działania na rzecz przeniesienia na Ursynów siedziby sądu, urzędu skarbowego oraz podejmowania działań ukierunkowanych na poprawę opieki zdrowotnej i dostępu do świadczeń lekarskich.

Platforma Obywatelska deklaruje pełną współpracę z radnymi tworzącymi koalicję dla Ursynowa na wszystkich poziomach samorządu Warszawskiego. Naszym, wspólnym celem jest zrealizowanie programu, który przyniesie mieszkańcom Ursynowa realne korzyści.

W kadencji 2014-2018 stoi przed nami wiele wyzwań, jesteśmy przekonani, że obecna koalicja mająca większość w radzie dzielnicy jest zmotywowana do działania na rzecz mieszkańców. Pokażemy, że można współpracować z miastem i innymi dzielnicami dla dobra Ursynowa.”