Władimir Mackiewicz, znany białoruski filozof od sierpnia ubiegłego roku jest bezprawnie przetrzymywany w areszcie śledczym. Dzieli los 1000 więźniów politycznych zamkniętych w więzieniach, aresztach czy wysłanych do łagrów. Są więźniami politycznymi ponieważ wywieszali biało-czerwono-białe flagi, uczestniczyli w manifestacjach, czy po prostu, zaczęli mówić na głos o tym co myślą. Wystarczyło to, aby reżim Łukaszenki uznał ich za wrogów.

Władimir Mackiewicz, który podjął głodówkę symbolizuje wszystkich tych, którzy walczą o Wolną Białoruś. W zeszłym roku władze Warszawy uczciły pamięć wszystkich tych osób nadając nazwę ronda Wolnej Białorusi na warszawskim Ursynowie. Rondo znajduje się na trasie Autostrady Wolności, biegnącej w kierunku Brześcia. To symbol solidarności z narodem Białoruskim, który walczy o samostanowienie.

Nie zapominamy też o Andżelice Borys czy Andrzeju Poczobucie, którzy również są zakładnikami reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Wzywamy o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych oraz uszanowania demokratycznych wyborów narodu białoruskiego.

Żywie Biełarus!