W dniu dzisiejszym (28.10.2016) w imieniu wnioskodawców złożyłem wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej ws. przedłużenia ul. Belgradzkiej w kierunku zachodnim. O zwołanie takiej sesji wystąpili do nas mieszkańcy, którzy są przeciwni projektowi czteropasmowej ulicy w przedłużeniu ul. Belgradzkiej.

Na sesji będziemy chcieli wysłuchać Burmistrza Dzielnicy Ursynów nt. realizacji budowy tej drogi oraz zaproponujemy przegłosowanie uchwały rady Dzielnicy ws. w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy w sprawie budowy przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD.

Sesja powinna być zwołana w ciągu 7 dni od dnia złożenia tego wniosku. O dokładnym terminie sesji poinformuję Państwa w oddzielnej wiadomości.