Do 16 października br. można składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy [WIĘCEJ]. Jako radny złożyłem trzy wnioski dotyczące:

Placu Wielkiej Przygody

Jastrzębowskiego 3 (działka po byłej Pizzerii Va Bene)

osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Okaryny/Elegijna

Ostateczna forma ww. wniosków złożonych do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: [LINK]

 ***

Poniżej cytuję treść maila, jaką otrzymałem od Prezesa SMB „Stokłosy” ws. organizacji Komisji Architektury i Ochrony Środowiska ws. wniosków składanych przez Spółdzielnie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla Stokłosy. Po otrzymaniu poniższego maila, organizowana przeze mnie Komisja Architektury była bezcelowa, w związku z brakiem głównego prelegenta – Spółdzielni „Stokłosy”.

W sprawie naszych uwag dot. Planu zagospodarowania przestrzennego, dostaliśmy informację od obsługującego Spółdzielnię architekta, że rysunek uwzględniający uwagi mieszkańców zostanie przygotowany na poniedziałek tj. 12.10.2015 r. Rysunek będzie udostępniony mieszkańcom do ostatecznej weryfikacji w dniach 12 – 15 października. 15-tego października po południu odbędzie się posiedzenia RN Spółdzielni i tam zapadnie ostateczna akceptacja naszego wniosku. Mając powyższe na względzie, będzie mi niezręcznie przedstawiać opinię Spółdzielni w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, bez uwzględnienia opinii RN w tej sprawie.