W dniu 8 listopada 2017 odbyła się wyjazdowa Komisja Zielonego Ursynowa, która m.in. podejmowała temat budowy betoniarni przy ul. Plasy. Licznie przybyli na nią mieszkańcy stanowczo zaprotestowali w związku z planami budowy betoniarni przy ul. Pląsy i prosili zarówno Zarząd Dzielnicy Ursynów oraz radnych o pomoc w zablokowaniu tej uciążliwej inwestycji.

Mieszkańcom i radnym przekazałem pismo od z-cy Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego p. Marka Mikosa, który chyba po raz pierwszy w sposób oficjalny, stwierdził, że zapisy miejscowego planu „wobec wykrytych jego niedoskonałości nie jest możliwe wydanie pozwolenia na budowę na terenie 3.2 U/P”.

Powinniśmy zrobić wszystko aby nie dopuścić do budowy tej inwestycji, która niesie za sobą tyle uciążliwych skutków dla mieszkańców oraz środowiska naturalnego. Budowa betoniarni 200 metrów od posesji mieszkańców to coś co nie powinno mieć miejsca – powiedziałem na wczorajszej Komisji Zielonego Ursynowa.

Na koniec dyskusji zaproponowałem członkom Komisji następującą treść uchwały:

Komisja Zielonego Ursynowa zobowiązuje Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zablokowania budowy betoniarni przy ul. Pląsy oraz zweryfikowania czy są możliwości podważenia lub zaskarżenia Decyzji Środowiskowej i uzyskania opinii prawnej w tym zakresie.

Komisji Zielonego Ursynowa wzywa również Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do podjęcia działań zmierzających do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Poleczki w taki sposób, który będzie eliminował uciążliwości dla mieszkańców osiedla Grabowa oraz uwzględniał inne ich oczekiwania (plac zabaw na osiedlu Krasnowola).

Uchwała ta została podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Komisji Zielonego Ursynowa.