Na wniosek radnego Leszka Lenarczyk z Otwarty Ursynów Urząd Dzielnicy Ursynów wysłał wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie (PINB) o kontrolę inwestycji na rogu ul. Puławskiej i Baletowej, która doprowadziła do częściowego zasypania Stawu Głębokiego. Taka kontrola została podjęta przez PINB w dniu 8 marca br. W jej wyniku PINB wydał postanowienie wstrzymujący roboty budowlane polegające na budowie budynku przy ul. Baletowej, nakładając na inwestora szereg działań polegających m.in. na sporządzeniu ekspertyzy technicznej. Postanowienie wyraźnie stwierdza, że roboty budowlane prowadzenie na terenie budowy odbiegają od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Cieszę się, że po licznych moich i mieszkańców protestach odpowiednie instytucje zaczynają reagować. Pytanie czy nie za późno? Przecież chodzi tu o bezpieczeństwo mieszkańców Zielonego Ursynowa, którzy co rusz są zalewani przez wody opadowe. Zamiast chronić tego typu zbiorniki prowadzi się rabunkową gospodarkę polegającą na ich zasypywaniu, zbyt bliskim budowaniu wokół nich budynków i zmiany ich pierwotnego posadowienia – komentuje radny Leszek Lenarczyk z Otwartego Ursynowa, który zaalarmował PINB i władze Dzielnicy Ursynów o zasypywanym Stawie Głębokim.

Już na początku kwietnia zorganizujemy kolejną komisję i będziemy żądali wyjaśnień od miasta i inwestora w sprawie zasypywania Stawu Głębokiego. Na ostatniej komisji inwestor zlekceważył mieszkańców i nie przyjął zaproszenia. Liczę, że tym razem przedstawiciele inwestora pojawią się na komisji i zachcą odpowiedzieć na liczne pytania mieszkańców i radnych – skomentował Paweł Lenarczyk, Przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa.

Poniżej przedstawiamy Postanowienie PINB.