Paweł Lenarczyk, radny Ursynowa z Polski 2050, złożył w październiku 2020 roku do miejskiego Biura Ochrony Środowiska wniosek o ustanowienie wierzby rosnącej przy ul. Wiolinowej pomnikiem przyrody. W dniu 30 maja bieżącego roku radny dostał odpowiedź. – miejskie biuro informuje, że po wnikliwej analizie poprzedzonej kilkukrotnymi badaniami stanu drzewa dla wierzby przy Domu Sztuki nie może przyznać statusu pomnika przyrody

A więc co się dzieje z drzewem?

– W ciągu ostatnich 4 lat przeprowadzono trzy ekspertyzy dendrologiczne wierzby. W 2018 r. eksperci zakwalifikowali wierzbę do klasy wysokiego ryzyka upadku. Było to spowodowane stwierdzeniem licznej obecności owocników czyrenia ogniowego – grzyba pasożytniczego. Zlecono testy obciążeniowe drzewa. Badania uwidoczniły rozległy ubytek wewnątrz pnia drzewa. Zdaniem autorów opracowania drzewo stwarzało realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Można powiedzieć, że drzewo dzięki pilnemu zredukowania o 30 % korony wierzby zostało wówczas uratowane– powiedział Paweł Lenarczyk

Zostały wykonane 3 ekspertyzy wierzby. Co dalej z wierzbą?

– W 2020 r. ponownie zaobserwowano liczne owocniki czyrenia ogniowego, lecz były to owocniki głównie z poprzednich lat. Po ponownym teście obciążeniowym drzewa, wykazano niskie ryzyko wywrotu drzewa. Dzięki czemu drzewo zostało zakwalifikowane do klasy umiarkowanego ryzyka. Natomiast badania w 2022 roku wykazały, że stan drzewa znacznie się pogorszył. Wykryto owocniki, których nie było w poprzednich latach, lecz nie miały one wpływu na żywotność drzewa, która została oceniona jako bardzo dobra.  – powiedział Passie radny Paweł Lenarczyk.

Warto również zaznaczyć, że według Urzędu Miasta ochrona drzewa jest zapewniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru Ursynowa Północnego.

Szkoda, że wieloletnie starania moje, radnej Ewy Cygańskiej nie zakończyły się ustanowieniem pomnikiem przyrody wierzby. Wierzba jednak będzie nadal z nami i mam nadzieję, że wszystkie służby będą o nią dbały. To coś więcej niż tylko drzewo, to pamiątka po tym jak powstawał Ursynów. Jako radny będą jej doglądał i nie pozwolę jej zrobić krzywdy. Niech będzie z nami jak najdłużej – powiedział radny Lenarczyk z Polski 2050.

Artykuł ukazał się w Passie 9.06.2022