Wystąpiłem z interpelacją do władz dzielnicy z pytaniem na jakim obecnie etapie prowadzone są sprawy sądowe działek pod Plac Wielkiej Przygody. Zapytałem również w moim wystąpieniu czego one dotyczą oraz na jakim obecnie etapie są one prowadzone. Dodatkowo interesowało mnie czy prowadzone są rozmowy z właścicielami działek w sprawie ich wykupu oraz czy zostały już wykupione jakieś działki od właścicieli Placu Wielkiej Przygody.

W odpowiedzi na moją interpelację dowiedziałem się, że Biuro Prawne Urzędu m. st. Warszawy prowadzi trzy sprawy sądowe (niezakończone) dotyczące nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod Plac Wielkiej Przygody dla działek ewidencyjnych nr 8/9, nr 8/15, nr 8/17 z obrębu 1-10-09 (sprawy przeciwko m. st. Warszawa o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Urząd poinformował, że dotychczasowe rozmowy z właścicielami w sprawie zakupu nieruchomości nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

– Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na zakończenie batalii sądowych, tak aby miasto mogło wykupić działki od właścicieli gruntów pod Plac Wielkiej Przygody i w jego miejscu wybudować park i teren pod rekreację. Na szczęście mamy miejscowy plan, który chroni ten teren przed zabudową. Plan zakładający ochronę Placu Wielkiej Przygody wspólnie wywalczyliśmy z mieszkańcami w 2018, co jest moją wielką dumą do dnia dzisiejszego. Liczy również, iż jeszcze w tym roku zostanie uchwalony ostatni fragment miejscowego planu rejonu ul. Ciszewskiego obejmującego obszar dla ulic ZWM, Bacewiczówny czy Lachmana.

Interpelacja: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/76DCC6C1-ED83-47D2-8D3C-BC293E02E1B8,frameless.htm