Podczas obrad Rady Warszawy w dniu 25 sierpnia br. spotkałem się z Przewodniczącą Komisji Nazewniczej w Radzie Warszawy Panią Anną Nehrebecką. Ws potkaniu uczestniczył również Prezesem Spółdzielni „Stokłosy” Pan Krzysztof Berliński. Rozmawialiśmy o dekomunizacji ursynowskich ulic. Jeszcze raz przekazałem stanowisko ursynowskiej rady ws. niepodejmowania przez Radę Warszawy zmiany nazwy ul. ZWM. Bardzo udane spotkanie, za które dziękuję Pani Przewodniczącej, która wyraziła pogląd, że się Jej nie spieszy, aby zmieniać nazwy ulic. Dziękuję też za obecność Prezesowi Berlińskiemu, który wspierał mnie przekazując wyniki ostatniej ankiety, gdzie mieszkańcy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za pozostawieniem nazwy ZWM.

Sprawę będę nadal monitorował.

spotkanie_ws_niezmieniania_nazwy_ulicy_ZWM_Nehrebecka_Berlinski_