W dniu 8 czerwca 2015 odbyła się Komisja Architektury i Ochrony Środowiska, na którym przedstawiciele GDDKiA zaprezentowali efekty prac nad budową trasy S-2 przez Ursynów.

Najważniejsze ustalenia, to:

– przetarg na odcinek A [od Puławska (bez węzła)  do Przyczółkowa (bez węzła)] wygrała włoska firma Astaldi. 4 firmy odwołały się od rozstrzygnięcia tego przetargu.

– sierpień 2015 – przewidywany czas podpisania umowy z wykonawcą,

– do połowy 2016 będą trwały prace projektowe. Budowa powinna ruszyć w drugiej połowie 2016 roku. Zakończenie prac na całej Południowej Obwodnicy Warszawy – początek 2020 roku,

– odwodnienie trasy (od węzła Puławska) zostanie poprowadzone specjalnym rurociągiem do Wisły,

– wyrzutnie powietrza będą oparte o system poprzeczno-mechanicznych wyrzutni, które będą umieszczone 15 metrów nad ziemią,

– będzie ciągły (automatyczny) monitoring drgań  budynków i stanu wód podziemnych,

– Dzielnica Wilanów wpisała do WPI zadanie inwestycyjne polegające na połączeniu zjazdu z trasy S-2 do ul. Branickich,

– nie przewiduje się etapowego otwierania kolejnych węzłów,

– metro nie będzie zamykane podczas budowy przekopu,

– prawdopodobnie w Dzielnicy Ursynów będzie zlokalizowane stanowisko koordynatora ds. komunikacji pomiędzy inwestorem, a dzielnicą,

– w umowie z wykonawcą są umieszczone zapisy chroniące dzielnicowe drogi przez ich rozjechaniem i zabezpieczające interesy Dzielnicy, która po podpisaniu stosownych porozumień, będzie mogła dochodzić swoich praw i żądać naprawienia zniszczonych dróg.

W dniu 9 czerwca z mojej inicjatywy odbyła się Komisja Zielonego Ursynowa na, której radni i mieszkańcy mogli zapoznać się z zaawansowaniem prac dot. przebiegu przez Ursynów trasy S-7. Prezentacje prac dokonała GDDKiA.

Najważniejsze ustalenia:

– przetarg na budowę trasy S-7 do Grójca zostanie podany do wiadomości w 3 kwartale 2015 roku.

– Ursynowski odcinek trasy S-7 będzie liczył około 2,2 km

– na tę chwilę GDDKiA nie przewiduje budowy wiaduktu wzdłuż ul. Spornej. Wiadukt przewiduje tylko wzdłuż ul Baletowej. Komisja, radni i Zarząd Dzielnicy Ursynów będą podejmowali kolejne kroki aby przekonać GDDKiA do zmiany tej niekorzystnej dla mieszkańców decyzji,

– Obwód Utrzymania Drogi został przesunięty w okolice węzła „Zamienie”,

– cały ursynowski odcinek trasy S-7 będzie ekranowany tylko tam, gdzie będą zabudowania,

– wody opadowe z trasy S-7 będą odprowadzone w głównej mierze do Raszynki.

– od końca 2017 zaczną się wykupy przez GDDKiA gruntów pod trasę S-7. Wysiedlenia będą następowały w ciągu 1/2 roku od wykupu (w naszej Dzielnicy dotyczy to 9 budynków).

– ponieważ trwa etap projektowy można ciągle przesyłać uwagi do GDDKiA na adres: s7_warszawa_grojec@gddkia.gov.pl

Komisja Zielonego Ursynowa podjęła następującą uchwałę:
„Komisja Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w  sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 188 z dnia 29.05.2015 r.

Po zakończeniu Komisji Zielonego Ursynowa zaproponowałem Stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie budowy wiaduktu WD-1 nad trasą S7 i linią kolejową nr 8 w ciągu ul. Spornej. [LINK]

Prezentacja GDDKiA z 9.06.2015: [LINK]