18 grudnia 2018 z inicjatywy Biura Polityki Mobilności i Transportu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Inicjatywy „Tak dla motocykli na buspasach”, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Komendy Stołecznej Policji. Na spotkaniu omawiane były doświadczenia ponad półrocznego korzystania motocyklistów z dwóch, testowo udostępnionym im buspasów na ul.Radzymińskiej i Trasie Łazienkowskiej. Zarówno Policja i Zarząd Transportu Miejskiego nie odnotowali zdarzeń na buspasach, które by mogły wpłynąć negatywnie, na ogólną ocenę korzystania przez motocyklistów z testowych buspasów (prezentacja). W pasie dróg na których są buspasy udostępnione motocyklistom doszło do 5 wypadków z udziałem tej grupy jednak bez ich winy. Policja w swoich działaniach objęła szczególnym nadzorem te ulice. Od maja br. na tych ulicach pojawiło się 331 patroli, które odnotowały około 3 tysiące wykroczeń wiążących się w szczególności z nieuprawnionym korzystaniem z buspasów. Niepokojący wniosek, płynący ze statystyk policyjny jest tegoroczny wzrost wypadków śmiertelnych wśród motocyklistów w całej Warszawie. Do tej pory zginęło na warszawskich ulicach 9. motocyklistów, choć żaden z tych przypadków nie miał miejsca na buspasie, to jednak ilość wypadków śmiertelnych cofa nas do statystyk z roku 2013.

Na spotkaniu zostało ustalone, że w 2019 roku będzie kontynuowana akcja edukacyjno-informacyjna o korzystaniu motocyklistów z testowych buspasów. Biuro Polityki Mobilności i Transportu zapowiedziało przeprowadzenie badania, jak są wykorzystywane stołeczne buspasy. Po zakończeniu sezonu motocyklowego w 2019 roku zostanie przeprowadzona kompleksowa ocena doświadczeń, badań i analiz, które pozwolą podjąć władzom miasta dalsze działania w tej sprawie.

foto: Paweł Lenarczyk

 – Jestem bardzo zadowolony z tego co usłyszeliśmy zarówno od strony stołecznej Policji, która nie odnotowała jakiś niepokojących zdarzeń na buspasach udostępnionym motocyklistom, jak również kierowcy autobusów nie wnoszą jakiś większych zastrzeżeń współdzieląc z motocyklistami testowe buspasy. Cieszy również opinia Policji, która nie odnotowała wzrostu jakiś szczególnie groźnych zachowań się motocyklistów na tych buspasach mając tu namyśli jakieś groźne piractwo. Dziękując Policji i władzom miejskim za dialog ze środowiskiem motocyklistów podkreśliłem, że wyniki tych badań pokazują, coś co o czym mówiliśmy od dłuższego czasu. Dziś z motocykli korzystają lekarze, nauczyciele, a przede wszystkim członkowie rodziny, którzy motor traktują jako bezpieczną alternatywę dojazdu do pracy. Moim zdaniem trzeba podziękować motocyklistom za przepisowe korzystanie z testowych buspasów i od razu chciałbym prosić, aby ten trend podtrzymać, szczególnie, że pod koniec następnego roku będą oceniane dwa sezony korzystania z buspasów motocyklistów. Potrzebujemy argumentów, aby przekonać zarówno władze miasta i Policję, że w 2020 powinny zostać udostępnione motocyklistom kolejne buspasy – powiedział Paweł Lenarczyk z Inicjatywy „Tak dla motocykli na buspasach”, radny Dzielnicy Ursynów z Otwartego Ursynowa.

– Jako Fundacja Jednym Śladem od samego początku bierzemy czynny udział w edukowaniu motocyklistów i podwyższaniu standardów korzystania przez nich na drogach. Jesteśmy też zainteresowani tym, aby motocykliści mogli korzystać buspasów, które są bezpiecznym miejscem poruszania się jednośladów. To, że 9 osób z naszego środowiska nas opuściło, pokazuje jak wiele jeszcze musimy zrobić. Musimy pamiętać, że z roku na rok wzrasta ilość motocykli poruszających się po stołecznych drogach – powiedział Krzysztof Rzepecki prezes Fundacji Jednym Śladem, członek Inicjatywy „Tak dla motocykli na buspasach”.