W dniu 5 lipca 2016 roku rada Dzielnicy Ursynów przegłosował uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. W uchwale tej, Radzie Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy nadany został statut określający tryb wyboru członków, zasady działania oraz organizację. [BIP]

Przypomnę tylko, że powołanie Rady Seniorów w Dzielnicy Ursynów zostało powołane na wniosek klubu radnych „Nasz Ursynów”. Wniosek złożyliśmy 10 lutego 2015 roku i od tego czasu trwały prace nad uchwaleniem statutu rady Dzielnicy Ursynów.

Jako „Nasz Ursynów” bardzo cieszymy się, że po 1,5 roku prac na statutem Rady Seniorów, udało się go w końcu uchwalić. To ważny element aktywizacji ursynowskich seniorów, których głos będzie teraz wyraźniej i mocniej wybrzmiewał w naszej Dzielnicy.

W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym:

  • ośmiu przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy;
  • jeden przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego;
  • do pięciu przedstawicieli Rady Dzielnicy Ursynów;
  • jeden przedstawiciel Zarządu Dzielnicy.

Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy wybierani są przez osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Procedura zgłoszenia kandydatów do pierwszej kadencji Rady rozpoczyna się w ciągu 60 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Zgodnie z deklaracjami Burmistrza Dzielnicy Ursynów Pana Roberta Kempy powinna ona się rozpocznie pod koniec wakacji.