Pani Prezydent – sesje on-line nie będą obligatoryjnym elementem statutu rady Dzielnicy

W styczniu 2016 rada dzielnicy Ursynów podjęła stanowisko  – na wniosek radnych „Naszego Ursynowa” – ws. zmiany w statucie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, polegającym na tym aby do § 10 Statutu rady Dzielnicy Ursynów dodać ust. 6 w brzmieniu: „6. Sesje Rady Dzielnicy są transmitowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Dzielnicy. Zapis wizualny sesji Rady …

Czytaj więcej →

Działania Spółdzielni „Stokłosy” ws. budowy przy Anody-Rodowicza

W związku z licznymi sygnałami o nieprawidłowościach prowadzenia działań budowlanych przez dewelopera budującego przy Anody-Rodowicza przekazuję informację z SBM Stokłosy. Zgodnie z dyspozycją Pana Prezesa Jacka Popławskiego informuję, iż w związku z rozpoczęciem prac związanych z budową budynków wielorodzinnych na działkach ew. nr 8/7, 8/10, 5/57, 5/56, 5/58 i 5/60 z obrębu 1-10-10 (teren dawnej …

Czytaj więcej →

Nasz Ursynów ws. realizacji projektu: Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich

Oświadczenie stowarzyszenia i klubu radnych Nasz Ursynów w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów zaproponowanego przez radnych koalicji rządzącej dzielnicą Ursynów, dotyczącego wstrzymania realizacji projektu wybranego przez mieszkańców „Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich” 1. Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem …

Czytaj więcej →

Kolegium Natolińskie musi powrócić do Dzielnicy Ursynów.

Wystąpiłem do Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz Waltz ws. korekty granic dzielnicy Ursynów, tak aby europejskie Kolegium w Natolinie włączyć do granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów. Kluczowa dla zrozumienia tego wystąpienia jest załączona mapka (poniżej), która pokazuje granice Rezerwatu Park Natoliński. Mam nadzieję, że władze Warszawy podzielą moje zdanie. Polecam artykuły na ten temat w: …

Czytaj więcej →

Spotkanie z nowymi władzami SMB Stokłosy

Spotkanie z nowymi władzami Spółdzielni SMB Stokłosy Panem Krzysztofem Berlińskim – Prezesem Spółdzielni, Panem Jackiem Popławskim – Zastępcą Prezesa oraz Panią Sylwią Strusińską z działu organizacyjno-samorządowego, które odbyło się w dniu 21 marca 2016 roku w siedzibie Spółdzielni. Tematem spotkania były następujące kwestie: „Plac Wielkie Przygody” Do siedziby Spółdzielni w 2014 roku wpłynęły informacje w …

Czytaj więcej →

Pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich ws. OOU

Warto mówić jednym głosem. Jako Radny Dzielnicy Ursynów pragnę poruszyć istotny problem Mieszkańców Ursynowa, dotykający ich od lat, a mianowicie  problem Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) ustanowionego dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. Oczywiście, Obszar Ograniczonego Użytkowania istnieje i to raczej nie ulegnie zmianie, nadal nierozwiązaną jest jednak kwestia odszkodowań należnych mieszkańcom – zarówno za …

Czytaj więcej →

Co dalej po Pizzerii VaBene przy ul. Jastrzębowskiego?

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców zaniepokojonych treścią zawiadomienia z dnia 11 lutego br. dotyczącego działki po dawnym Domu Rzemieślnika/Pizzerii VaBene przy ul. Jastrzębowskiego 3 zwróciłem się do władz SMB Stokłosy o wyjaśnienie jakie decyzje podjęła Spółdzielnia w związku z zaistniałą sytuacją. 3 marca br. otrzymałem następującą odpowiedz: „W odpowiedzi na Pana wiadomość mailową z …

Czytaj więcej →

Czy ursynowskie rzeźby zostaną uratowane?

Ratujmy nasze ursynowskie dziedzictwo – ursynowskie rzeźby z pleneru 1977. Ratujmy rzeźby przed zapomnieniem, mchem, brakiem właściciela i opieki konserwatorskiej. To już moja druga interpelacja gdzie dopominam się, aby władze dzielnicy zaopiekowała się naszymi rzeźbami. Przypominam się również z pomysłem przeniesienia ich na ursynowskie ronda i lepszego wyeksponowania (Herbsta/Romera, Romera/Surowieckiego). Interpelacje: 1. z dnia 12 …

Czytaj więcej →

Ul. Roentgena bezpieczniejsza

19 lutego uczestniczyłem w spotkaniu w Zarządzie Dróg Miejskich ws. poprawy bezpieczeństwa na ul. Roentgena. Pracownicy ZDM przedstawili możliwości usytuowania progów zwalniających na całym odcinku ul. Roentgena od ul. Pileckiego do Płaskowickiej. Prawie wszystkie lokalizację usytuowana progów zwalniających na tym odcinku kolidowały z zatokami autobusowymi albo ze skrzyżowaniami. Ustaliliśmy, że zaczniemy od poprawy widoczności tych przejść …

Czytaj więcej →

Interpelacja ws. oderwania się elewacji budynku przy ul. Koncertowej 7

Na sesji rady Dzielnicy Ursynów w dniu 23 lutego 2016 radni klubu „Nasz Ursynów” złożyli wspólną interpelację ws. oderwania się elewacji budynku przy ul. Koncertowej 7. Radni „Naszego Ursynowa” wyrażają w niej zaniepokojenie wydarzeniami jakie miały miejsce 22 lutego przy ul. Koncertowej. Uważamy, że władze władze dzielnicy powinny zwrócić się z „prośbą do przedstawicieli wspólnot …

Czytaj więcej →