Pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich ws. OOU

Warto mówić jednym głosem. Jako Radny Dzielnicy Ursynów pragnę poruszyć istotny problem Mieszkańców Ursynowa, dotykający ich od lat, a mianowicie  problem Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) ustanowionego dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. Oczywiście, Obszar Ograniczonego Użytkowania istnieje i to raczej nie ulegnie zmianie, nadal nierozwiązaną jest jednak kwestia odszkodowań należnych mieszkańcom – zarówno za …

Czytaj więcej →

Co dalej po Pizzerii VaBene przy ul. Jastrzębowskiego?

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców zaniepokojonych treścią zawiadomienia z dnia 11 lutego br. dotyczącego działki po dawnym Domu Rzemieślnika/Pizzerii VaBene przy ul. Jastrzębowskiego 3 zwróciłem się do władz SMB Stokłosy o wyjaśnienie jakie decyzje podjęła Spółdzielnia w związku z zaistniałą sytuacją. 3 marca br. otrzymałem następującą odpowiedz: „W odpowiedzi na Pana wiadomość mailową z …

Czytaj więcej →

Czy ursynowskie rzeźby zostaną uratowane?

Ratujmy nasze ursynowskie dziedzictwo – ursynowskie rzeźby z pleneru 1977. Ratujmy rzeźby przed zapomnieniem, mchem, brakiem właściciela i opieki konserwatorskiej. To już moja druga interpelacja gdzie dopominam się, aby władze dzielnicy zaopiekowała się naszymi rzeźbami. Przypominam się również z pomysłem przeniesienia ich na ursynowskie ronda i lepszego wyeksponowania (Herbsta/Romera, Romera/Surowieckiego). Interpelacje: 1. z dnia 12 …

Czytaj więcej →

Ul. Roentgena bezpieczniejsza

19 lutego uczestniczyłem w spotkaniu w Zarządzie Dróg Miejskich ws. poprawy bezpieczeństwa na ul. Roentgena. Pracownicy ZDM przedstawili możliwości usytuowania progów zwalniających na całym odcinku ul. Roentgena od ul. Pileckiego do Płaskowickiej. Prawie wszystkie lokalizację usytuowana progów zwalniających na tym odcinku kolidowały z zatokami autobusowymi albo ze skrzyżowaniami. Ustaliliśmy, że zaczniemy od poprawy widoczności tych przejść …

Czytaj więcej →

Interpelacja ws. oderwania się elewacji budynku przy ul. Koncertowej 7

Na sesji rady Dzielnicy Ursynów w dniu 23 lutego 2016 radni klubu „Nasz Ursynów” złożyli wspólną interpelację ws. oderwania się elewacji budynku przy ul. Koncertowej 7. Radni „Naszego Ursynowa” wyrażają w niej zaniepokojenie wydarzeniami jakie miały miejsce 22 lutego przy ul. Koncertowej. Uważamy, że władze władze dzielnicy powinny zwrócić się z „prośbą do przedstawicieli wspólnot …

Czytaj więcej →

Propozycja ustanowienia 16 lutego „Świętem Ursynowa”

Na sesji rady Dzielnicy Ursynów w dniu 23 lutego 2016 radni klubu „Nasz Ursynów” złożyli u pani przewodniczącej rady Dzielnicy projekt stanowiska w sprawie ustanowienia 16 lutego Świętem Ursynowa. 16 lutego 1757 roku przyszedł na świat Julian Ursyn Niemcewicz, właściciel  ziem na terenie dzisiejszej dzielnicy, którym nadał nazwę „Ursynów”. Projekt teraz zostanie skierowany pod obrady dzielnicowych …

Czytaj więcej →

Pan Jan z Beli Bartoka – informacja z OPS Ursynów

Ponieważ w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o Panie Janie, który nocuje pod rampą sklepu przy ul. Beli Bartoka, poprosiłem o interwencje i informację Dyrektora Ursynowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oto treść notatki jaka otrzymałem od Pana Dyrektora M.Pawlęgi.   Warszawa, dnia 26.01.2016 r. Szanowny Panie Radny, w odpowiedzi na Pana prośbę (wiadomość e-mail z dnia …

Czytaj więcej →

Dziki na Ursynowie – podsumowanie Komisji Zielonego Ursynowa

20 stycznia 2016 odbyła się Komisja Zielonego Ursynowa poświęcona problemowi szkód wyrządzonych przez dziki na terenie Dzielnicy Ursynów. Poniżej prezentuję moje podsumowanie z tej komisji. Problematyka poruszana na komisji to kontynuacja mojego wcześniejszego zainteresowania problemem dzików na terenie Ursynowa. Protokół Nr 11/2015 z posiedzenia Komisji Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w dniu 20 stycznia 2016 …

Czytaj więcej →

Komisja Zielonego Ursynowa poświęcona problemowi szkód wyrządzonych przez dziki na Ursynowie

20 stycznia br. (środa) o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (Al. KEN 61, sala 136, I piętro), odbędzie się Komisja Zielonego Ursynowa, która omówi działania zmierzające do ograniczenia szkód spowodowanych działalnością dzików na terenie Dzielnicy Ursynów. Na spotkaniu zapowiedzieli swoją obecność przedstawiciele Lasów Miejskich i Straży Miejskiej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Z poważaniem Paweł …

Czytaj więcej →

„Nasz Ursynów” wnioskuje o nauczanie dwóch języków nowożytnych w szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursynów

Na sesji rady Dzielnicy w dniu 17 grudnia 2015 złożyłem w imieniu klubu „Nasz Ursynów” wniosek w sprawie możliwości nauczania dwóch języków nowożytnych w szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Wniosek zostanie skierowany do komisji i będzie zapewne głosowany na następnej sesji rady Dzielnicy (26.01.2016). Wierzymy, że wszyscy radni poprą naszą inicjatywę.   Stanowisko …

Czytaj więcej →